Sökning: "Trade"

Visar resultat 1 - 5 av 4174 uppsatser innehållade ordet Trade.

 1. 1. Do Martial Artists Make Decisions Faster? A Study Comparing Martial Arts Practitioners to Non-Practitioners on a CRT Task.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonathan Jerklöv; Arvid Norman; [2020]
  Nyckelord :martial arts; decision-making; stroop; choice reaction time; reaction time; exercise; Social Sciences;

  Sammanfattning : Split-second decision-making is of vital importance to many aspects of human existence, from life-and-death scenarios to sports. Studies have shown expert advantage in a given field on choice reaction time tasks within the area of expertise. LÄS MER

 2. 2. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 3. 3. Donald Trumps utrikespolitiska hemvist : En kvalitativ textanalys av presidentens utrikespolitiska ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Ulfenstedt; [2020]
  Nyckelord :Trump; offensiv neorealism; defensiv neorealism; merkantilism; protektionism; utrikespolitik och säkerhet;

  Sammanfattning : Since Donald Trump got elected as president of the United States in november 2016 there has been uncertainties concerning which foreign policy Trump intends to implement. Trump has been accused of being a populist and has himself been clear with his patriotic and nationalistic interests. LÄS MER

 4. 4. Agile Going Global – Can You Manage The Kowledge? Agile Methodologies Influence On MNCs’ Knowledge Management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alva Berntsson; Sara Nilsson; [2019-10-31]
  Nyckelord :Knowledge Management; MNC; Agile Methodologies;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. The Riksbank and International Interest Rate Dynamics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stefan Lindborg; [2019-10-21]
  Nyckelord :Interest rate; International Dynamics; Capital Flows; Small Open Econimics; DSGE; Riksbank; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER