Sökning: "Tradera"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Tradera.

 1. 1. BLOCKET, FACEBOOK ELLER TRADERA? : Påverkande faktorer när unga väljer plattform för digital begagnathandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Lundin; Andreas Otterfalk; [2018]
  Nyckelord :network effect; two-sided markets; Digital begagnathandel; nätverkseffekt; tvåsidiga marknader; TSM;

  Sammanfattning : Den digitala strukturomvandling vårt samhälle genomgår har bidragit till att den digitala kompetensen är stor oavsett åldersgrupp. Idag är internet en stor del av vår vardag och används dagligen, både privat, i skolan och i arbete. LÄS MER

 2. 2. Consumer Online Resale at Tradera : A Qualitative Study of Valuation and Pricing in the Online Auction Marketplace

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Pricing; Consumer Online Resale; Online Auction; Markets;

  Sammanfattning : Trade of second hand goods between private individuals has increased substantially during the 21st century, particularly in the light of a growing e-commerce scene. Consequently, individual consumers more notably find themselves in the role of sellers in the marketplace and take on responsibilities traditionally performed by businesses. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera för en bättre värld : En kvantitativ studie om individers uppfattning av Tradera och hållbarhetskommunikation 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Nordström; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetskommunikation; Tradera; intressenter; konsumtion; hållbar konsumtion; stockholder; stakeholder;

  Sammanfattning : Hållbarhet och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor idag och detta betonas inte minst i Förenta Nationernas Globala mål. Denna studie syftar till att identifiera och kartlägga hur personer förhåller sig till hållbarhet, hållbarhetskommunikation samt Traderas hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 4. 4. Motivation och Agila aktiviteter : En fallstudie om hur agila aktiviteter motiverar deltagare i ett utvecklarteam på Tradera

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hjalmar Nord Olsson; Daniel Wiskman; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Job Characteristics Model; Scrum; Agile activities; Tradera; Motivation; Job Characteristics Model; Scrum; Agila aktiviteter; Tradera;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett agilt utvecklarteam. För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie under nio veckor där ett utvecklarteam på företaget Tradera observerades. LÄS MER

 5. 5. Anbud-acceptmodellens tillämplighet vid auktioner : Är samma regelverk tillämpligt vid traditionella auktioner som vid auktioner på Facebook?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Bobeck; Caroline Thörnroos; [2016]
  Nyckelord :auktion; facebook; anbud; accept;

  Sammanfattning : Traditionella auktioner har idag fått ge utrymme åt auktioner på internet och sociala medier. En auktion kan således gå till på flera sätt och i Sverige är det rättsliga läget gällande auktioner inte klargjort. LÄS MER