Sökning: "Trading volume"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Trading volume.

 1. 1. Relationship between Real Estate Industry and Stock Market in China

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Zeyu Di; [2020]
  Nyckelord :real estate; stock market; causal relationship; asset allocation; economic area; portfolio; Chinese provinces;

  Sammanfattning : Each individual is both a consumer and an investor in the market. It is the common goal of every investor to achieve a high return on investment through the portfolio of profit maximization. As a result, the ratio of assets in a portfolio has become a hot topic. LÄS MER

 2. 2. Positively deviating : A study on reversed profit warnings and market reactions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fransson; Philip Curry; [2020]
  Nyckelord :Reversed profit warnings; abnomal returns; event study; efficient market hypothesis; Nordic markets;

  Sammanfattning : This thesis examines the initial and long-term market reactions following reversed profit warnings on the Nordic markets. Furthermore, it investigates if firm size and trading volume can explain the magnitude of the market reaction. LÄS MER

 3. 3. Single asset trading: a recurrent reinforcement learning approach

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marko Nikolic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord är; machine learning; reinforcement learning and recurrent reinforcement learning;

  Sammanfattning : Asset trading using machine learning has become popular within the financial industry in the recent years. This can for instance be seen in the large number of daily trading volume which are defined by an automatic algorithm. This thesis presents a recurrent reinforcement learning model to trade an asset. LÄS MER

 4. 4. Marknadsmanipulation på den svenska värdepappersmarknaden : en övergripande studie mellan 2017-2020

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Elm; Wilhelm Jonasson; [2020]
  Nyckelord :market manipulation; securities; stocks; marknadsmanipulation; värdepapper; aktier;

  Sammanfattning : Människan har sedan forntida Egypten visat på sin girighet genom att manipulera priser på varor. Värdepappersmarknader världen över har också sedan lång tid tillbaka varit påverkade av marknadsmanipulation i olika former. LÄS MER

 5. 5. Option trading and firm innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Lundberg; Leon Nagy; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER