Sökning: "Traditional recruitment process"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Traditional recruitment process.

 1. 1. Candidate workshop framework! : A tool to get better user experience in the recruitment process

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Navid Akbarnejad; [2021]
  Nyckelord :Work-life; Innovation design; User experience; Recruitment process; Team building; Employee selection; Framework;

  Sammanfattning : This study is about the recruitment process. It started with a big picture of Work-life and narrowed down at the beginning of the career when candidates are applying for a job. There are different problems in the recruitment process. It is a stressful and uncertain experience for candidates. LÄS MER

 2. 2. The (Homo)Social Criteria- A qualitative study of homosocialty in the recruitment process to top management teams in Swedish tech-influenced start-ups

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefine Hedegård; Inga Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Gender Diversity; Top Management Team; Recruitment; Homosocial; Start-up;

  Sammanfattning : Purpose - There are several benefits originating from gender diversity, such as improved decision-making and innovation, arguably important for a start-up. Contrastingly, the context of tech-influenced Swedish startups' TMTs are rather male dominated. LÄS MER

 3. 3. Se mig så stannar jag kvar : Hur delaktighet i beslutsprocesser och arbetsnöjdhet påverkar medarbetares intention att stanna inom ett företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barbara Leszczynska; Ruth Mekonem; [2020]
  Nyckelord :intent to stay; intent to leave; commitment; PDM; PDM; delaktighet; arbetsnöjdhet; rollkonflikt; roll överbelastning; karriärmöjligheter; kompetensens betydelse; sex dimensioner; kunskapsföretag; delaktighet i beslutsfattandet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då globalisering och teknikutveckling kan medföra utmaningar,  bör organisationer dra nytta av medarbetarnas kompetenser i största möjliga mån. Det har skett ett skifte där byråkratiska organisationer i allt större utsträckning ersätts av mer kunskapsintensiva organisationer (Kärreman m.fl. 2002). LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringen av den traditionella rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om digitala arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Bergman; Sara Hansson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; Traditional recruitment process; Digital tests; Pre-employment tests; Digital work psychological tests; Objectivity; Dishonesty; Diversity; Rekrytering; Traditionella rekryteringsprocessen; Digitala tester; Digitala arbetspsykologiska tester; Objektivitet; Oärlighet; Mångfald;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den traditionella rekryteringsprocessen har i takt med digitaliseringens utveckling både utmanats och kompletterats. En önskan från organisationer att skapa en mer kompetensbaserad matchning till en specifik position har bidragit till implementeringen av digitala arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Towards scaled agility : A case study on successfully initiating agile transformations at large banks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Storå; [2020]
  Nyckelord :Agile; Scaled agile; Agile portfolio management; Scrum; SAFe; Lean product development; Change management; Organizational design; Organizational culture;

  Sammanfattning : Large banks are facing challenges from a new regulatory and competitive landscape which have led to 30 % of banks adopting agile using the Scaled agile framework (SAFe). The transformation process towards agile is complex and has led to a change process covering aspects such as a product development, leadership and organizational design. LÄS MER