Sökning: "Traditionell rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Traditionell rekrytering.

 1. 1. Framgångsfaktorer vid implementering av smart teknologi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Oldestam; Louise Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella revolutionen där fabriker inom “traditionell” industri fasas ut för att ersättas delvis eller helt med smarta lösningar i syfte att bli smarta fabriker. Med Industri 4.0 förväntas fabriker kunna uppnå en mer effektiv produktion vad gäller kapital, material och produktkvalitet. LÄS MER

 2. 2. AI vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Klara Torstensson; Astrid Blomberg Cedergren; [2019]
  Nyckelord :AI; bias; algoritmer; urval; objektivitet; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människor präglas av omedveten bias, vilket kan vara ogynnsamt i rekrytering för att de bäst lämpade kandidaterna kan väljas bort på andra grunder än deras kompetens. Således har det blivit allt mer förekommande att företag använder AI för att göra objektiva bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Mannen, myten, legenden : entreprenören som arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; Emma Sjulin; [2018]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; traits; behavior; recruitment; employment; entreprenör; entreprenörskap; egenskaper; beteenden; rekrytering; anställning;

  Sammanfattning : Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna i IS och Al-Qaida: skillnader och likheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monika Lenback Hansemark; Hanna Mouazzen; [2015]
  Nyckelord :Kvinnor; Al-Qaida; IS; terrorism; Jihad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnans roll har varit och är fortfarande betydande för organisationernas utveckling och framgång, vilket framgår i det resultat vi kommit fram till. Kvinnors roll i IS och Al-Qaida är på många sätt relativt lika eftersom de båda har en traditionell syn på kvinnors roll i samhället. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av karriär inom en organisation : - Att få medarbetare att stanna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Ålebring; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem: The background to this study is the organizations increased difficulty to retain employees in the organization when more and more employees today choose to do their career in several organizations. The problem to keep the employees in the organization leads to several problems where the loss of experience reduces efficiency and increased risks and cost associated with recruitment are some problems that arise. LÄS MER