Sökning: "Traffic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade orden Traffic analysis.

 1. 1. The Role of Software Engineering in Society 5.0

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vladana Celebic; [2022]
  Nyckelord :Society 5.0; Industry 5.0; Software Engineering; Software technologies; Open challenges; Systematic Mapping Study SMS ;

  Sammanfattning : In 2016, the Japanese Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) proposed a project about sustainable smart societies known as Society 5.0. Society 5. LÄS MER

 2. 2. Hållbar färjetrafik : En jämförelseanalys mellan batteri- och vätgasdrift i Gotlandsbolagtes färjetrafik

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Lenstrup; Robert Pending; [2022]
  Nyckelord :Battery electric propulsion; Hydrogen propulsion; Conversion Carbon Dioxide equivalents; Efficiency; Batteridrift; Vätgasdrift; Konvertering; Koldioxidekvivalenter; Verkningsgrad;

  Sammanfattning : I samband med klimatmålet att Sverige ska ha ett netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045 krävs det att alla sektorer minskar sina växthusgasutsläpp och av sektorerna utgör sjöfarten inrikes en mindre men fortfarande betydande del. Två omtalade förnyelsebara driftstyper är batteri- och vätgasdrift, som har potential att ersätta fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Urban Planning for Better Air Quality : A case study of the Low-Traffic Neighbourhoods in London

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Greta Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Low-Traffic Neighbourhoods; London; Green Infrastructure; Urban Planning; Air Pollution;

  Sammanfattning : Air pollution affects the environment negatively, boosts climate change, and is the cause of millions of deaths per year, first and foremost affecting the people living in urban areas. Since the early 20th century, many cities have been planned around cars, which are the main contributors to the bad air quality. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av hållbarhetsaspekter i tidiga skeden inom trafikplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gabriel Kurt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en arbetsmetod som tillämpas av Trafikverket. Det är en förberedande studie som grundar sig på dialog mellan Trafikverket, kommuner och regioner och som går ut på att ta fram en rad åtgärder till ett problem utifrån ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hala Darir; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; kollektivtrafik; transportsystem; tunnelbanan; miljömässiga värden;

  Sammanfattning : Stockholms tunnelbana har funnits i över 70 år, i syfte av att bemöta den snabbabefolkningsökningen i Stockholmsregionen har flera satsningar inom kollektivtrafiken påbörjats. Kandidatarbetet avser att undersöka hållbarhet inom kollektivtrafik, med fokus på Stockholms tunnelbanan. LÄS MER