Sökning: "Traffic monitoring"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Traffic monitoring.

 1. 1. Övervakningssystem för tåg : Insamling och presentation av data via ett grafiskt gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Hansson; Ivan Toma; [2019]
  Nyckelord :GPS; Realtime positioning; Train; Map; GPS; Realtidspositionering; Tåg; Karta;

  Sammanfattning : I dagsläget finns en del problem vid beslutsprocesser som trafikledningen inom tågtrafiken dagligen får handskas med. Dessa beslutsprocesser kan effektiviseras genom ett förbättrat stöd och underlag och tanken med projektet var att skapa detta stöd. LÄS MER

 2. 2. Uppfinningar och upprättelse - Om brottsoffer, straffansvar och självkörande fordon i ljuset av Utredningen om självkörande fordon på väg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självkörande fordon; straffansvar; brottsoffer; upprättelse; SOU 2018:16; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov hos skadade individer. LÄS MER

 3. 3. A Data Collection Framework for Bluetooth Mesh Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Simon Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth Mesh; network monitoring; data collection;

  Sammanfattning : This thesis presents a framework for collecting network traffic data usable in performance evaluations of Bluetooth Mesh networks. The framework is designed to be adaptive, effective, and efficient. These design goals are intended to minimize resource usage and thereby take constraints in Bluetooth Mesh into account. LÄS MER

 4. 4. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER

 5. 5. Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Johansson; Madelen Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :självkörande fordon; autonoma fordon; automatiserade fordon; autonom mobilitet; ITS; urban miljö; trafiksäkerhet; mänskliga faktorn; oskyddade trafikanter; interaktioner.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. LÄS MER