Sökning: "Traffic simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden Traffic simulation.

 1. 1. Performance Analysis of the Preemption Mechanism in TSN

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Lejla Murselović; [2020]
  Nyckelord :Real-time networks; Ethernet-based networks; TSN; Time-Sensitive Networks; preemption mechanism;

  Sammanfattning : Ethernet-based real-time network communication technologies are nowadays a promising communication technology for industrial applications. It offers high bandwidth, scalability and performance compared to the existing real-time networks. LÄS MER

 2. 2. Utformning och dimensionering av bannära avisning vid rullbana 3 på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Jonsson; Maria Wall; [2020]
  Nyckelord :Arlanda Airport; Swedavia; Avisning; Remote De-icing; Simulering; Arena; Logistik; Flygplatslogistik;

  Sammanfattning : Vid kallt väder behöver flygplan avisas innan start, för att säkerställa att kontamination i form av snö eller is inte förekommer på flygplanet. Syftet med avisning är att säkerställa flygplanets flygförmåga, då kontamination försämrar aerodynamiken. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Simulation Study of Stochastic Time-To-Collision as a Severity Measure in Traffic Security

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Per Niklas Benzler Waaler; [2020]
  Nyckelord :time; collision; ttc; stochastic; probability; transform; transformation; traffic; data; under; estimation; post; encroachment; mixture; distribution; simulation; study; encounter; conflict; trajectory; prediction; road; user; safety; severity; surrogate; measure; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Traffic accidents are extremely rare, creating the need for surrogate methods for safety analysis that makes efficient use of the information provided by traffic conflicts, which also are limited in availability. The severity measure time-to-collision (TTC) in combination with extreme value theory have so far been one of the primary measures used to infer traffic safety levels, but it relies on unrealistic assumptions that results in severity measures that do not always agree well with observed danger. LÄS MER

 4. 4. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aman Kumar Gulia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. LÄS MER

 5. 5. A simulation-based approach to test the performance of large-scale real time software systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Muhammad Waqas; [2020]
  Nyckelord :Simulation; Machine Learning; Dynamic Modeling; Performance testing of real time systems; Capacity Planning; Simulering; maskininlärning; dynamisk modellering; prestandatestning av realtidssystem; kapacitetsplanering;

  Sammanfattning : Background: A real-time system operates with time constraints, and its correctness depends upon the time on which results are generated. Different industries use different types of real-time systems such as telecommunication, air traffic control systems, generation of power, and spacecraft system. LÄS MER