Sökning: "Trafik och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Trafik och miljö.

 1. 1. Fräsningens inverkan på en effektiv återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; [2024]
  Nyckelord :Miljö; återvinning; asfalt; fräsning; siktning; krossning; koldioxidekvivalenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och asfalt är en produkt som är 100 procent återvinningsbar. Hanteringen börjar redan när beläggningen skall fräsas eller rivas. Genom att optimera denna process, kan asfalten återvinnas mer effektivt. LÄS MER

 2. 2. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 3. 3. Creating safe, lively and attractive street spaces in city centres : A case study of Nygatan and Järnagatan in Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Bakhaya Jeanette; Felicia Norlin; [2023]
  Nyckelord :sustainability; safe; alive; attractive; street space; city centre; street; design; urban form; mobility; environment; social; enjoyment; movement; public places; pedestrian friendly; hållbarhet; trygg; levande; attraktiv; gaturum; stadskärna; gata; utformning; stadsform; mobilitet; miljö; socialt; njutning; rörelse; offentliga platser; gångvänligt;

  Sammanfattning : Throughout time, cities have been built in different ways and city structures can look different in different places in the world. The urban planning ideal has changed and small narrow alleys in the city have today been replaced by large roads adapted for cars. LÄS MER

 4. 4. Föroreningar i akvatiska ekosystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Lisette Ahlberg; [2023]
  Nyckelord :Tungmetaller; Amfibier; akvatiska ekosystem; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This literature study aims to investigate prior knowledge of the effects of heavy metals on amphibians in freshwater environments. The methodological approach for the study is based on extensive searches in the database called Web of Science. LÄS MER

 5. 5. Gatuträd för framtidens klimat och infrastruktur : förslag på lämpliga trädarter till ett stadsträdsarboretum i Ultuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malkolm Bonander; [2023]
  Nyckelord :Stadsträdsarboretum; gatuträd; kolmakadam; växtbädd; spårväg; infrastruktur; klimatförändringar; diversitet; exotiska arter;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att inhämta och analysera aktuell kunskap och forskning för att ange kriterier för lämpliga trädarter och växtbäddar som kan möta infrastruktursatsningar i ett allt varmare klimat i urban miljö. Exploatering med tungt trafikerade gator skapar tuffa levnadsförhållanden för stadens gatuträd. LÄS MER