Sökning: "Trafik och trafiksäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Trafik och trafiksäkerhet.

 1. 1. BRT i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Julia Fredholm; Rina Sylejmani; [2019]
  Nyckelord :BRT; Bus Rapid Transit; kollektivtrafik; framkomlighet; trafiksäkerhet; resbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bus Rapid Transit (BRT) är en benämning på ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som utvecklades under mitten av 1900 – talet och blev känt efter att det framgångsrikt implementerades i staden Curitiba i Brasilien. I Sverige används BRT som ett komplement till övrig kollektivtrafik medan det i stora städer runt om i världen fungerar som stommen i kollektivtrafiksystemet. LÄS MER

 2. 2. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan digitala och traditionella undersökningsmetoder i skolvägsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; barn; skolvägar; trygghet; digitalisering; enkätundersökning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har till avsikt att fördjupa och aktualisera kunskapen om vilka skolvägsutredningsmetoder som är bäst lämpade för att klarlägga en förbättrad trafikmiljö för barn. Arbetet består av två huvuddelar: den ena är en litteraturstudie som granskar tidigare kunskap inom området kring skolvägsutredningar och den andra delen består av skolvägsutredning via en digital respektive traditionell undersökning med pappersenkät. LÄS MER

 4. 4. Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Johansson; Madelen Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :självkörande fordon; autonoma fordon; automatiserade fordon; autonom mobilitet; ITS; urban miljö; trafiksäkerhet; mänskliga faktorn; oskyddade trafikanter; interaktioner.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Trafikantbeteenden när övergångsställe saknas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sibär Esmail; [2019]
  Nyckelord :gångpassage; övergångsställe; beteendeobservation; STRADA; trafiksäkerhet; framkomlighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. LÄS MER