Sökning: "Trafiksäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet Trafiksäkerhet.

 1. 1. HÅLLBAR FÖRVALTNING AV KONSTRUKTIONSBYGGNADER.En studie av hur effektiv förvaltning kan bidra till hållbart samhällsbyggande

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Avan Akbar; [2022]
  Nyckelord :Management; construction building; maintenance strategy; sustainable development.; Förvaltning; konstruktionsbyggnad; underhållsstrategi; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : fficient structures and a systematic way of working are required to maintain and keep an aging infrastructure of construction buildings to meet the requirements of road safety and function. Regular inspections and the right priorities regarding the need for operation and maintenance are an important prerequisite for long-term sustainable management and community building. LÄS MER

 2. 2. De vanligaste tillbuden vid vägarbeten och hur de kan förebyggas

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Säterdahl; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tillbud; trafiksäkerhet; vägarbete; Svevia; trafikverket;

  Sammanfattning : Vägnätet spelar en viktig roll för ett fungerande samhälle, men samtidigt innebär trafiken en stor risk. Globalt var trafikolyckor den vanligaste orsaken till barn och ungas död i åldern 5 – 29 år under år 2016. Samma år dog 1,35 miljoner människor i trafiken världen över. LÄS MER

 3. 3. Klarinettgatan - Nya Älvvägen : En olycksdrabbad korsning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; trafik; korsning; olycka; olycksdrabbad; trafikolyckor; säkerhet;

  Sammanfattning : I detta arbete har korsningen Klarinettgatan – Nya Älvvägen i Öjebyn, Piteå kommun, undersökts ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för att ta reda på om korsningen är extra olycksdrabbad, vad som orsakar olyckorna samt vilka förbättringsåtgärder som är möjliga att vidta för att göra korsningen säkrare i framtiden. Detta kommer genomföras genom en platsundersökning för att studera korsningen i fråga, vilka säkerhetsrisker som finns i den samt hur körbeteendet ser ut. LÄS MER

 4. 4. Skyddsavstånd på järnväg. Behov av regelförändringar vid ändrade förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elisabeth Skoglund; Vita Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Skyddsavstånd; regelverk; stoppsträcka; bromssträcka; järnvägshistorik; bromsförmåga; bromsgrupp; EOT-device; EP; ECP; DAC; STAX; bromsprocent; tillsättningstid; magnetskenbroms; trafiksäkerhet; bromsblock; malmbana; citybana; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens signalregelverk ställer krav på en minsta längd för reserverat spåravsnitt bortom slutpunkt för rörelseväg till ett annat fordon i rörelse. Detta kallas för skyddsavstånd och krav som ställs på dess längd gör det möjligt att tillåta samtidiga rörelser på en driftplats vilken har positivt påverkan på kapaciteten. LÄS MER

 5. 5. Trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister i korsningar - En analys av korsningar i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Felicia Montan; Ida Tisell; [2022]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; framkomlighet; korsning; cykel; trafikplanering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att nå Sveriges transportpolitiska mål är krävs det att fler väljer cykeln som huvudsakligt färdmedel. Genom att prioritera cyklisters trafiksäkerhet och framkomlighet ökar attraktiviteten vilket gör att fler väljer att cykla. LÄS MER