Sökning: "Trageton för- och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Trageton för- och nackdelar.

 1. 1. Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Paulina Hindsö; Isabel Unger; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; traditionell läs- och skrivundervisning; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning. : Lärares användning och uppfattning av metoden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ellen Lidberg; Julia Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; digitalisering; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. LÄS MER

 3. 3. Att skriva sig till läsning : Lärares uppfattningar av metoden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL;

  Sammanfattning : I denna undersökning fokuseras undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning (ASL).Utifrån Arne Trageton (2014) beskrivs hur arbetet med metoden kan gå till i förskoleklass och årskurserna 1-2. LÄS MER

 4. 4. Att skriva sig till läsning : Med datorn som hjälpmedel i den tidiga läs- och skrivinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jeannie Andersson; [2011]
  Nyckelord :Datorn; IKT; skriv- och läsinlärning; sociokulturell teori; Trageton; whole language; phonics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur Tragetons metod har använts i den tidiga läs- och skrivinlärningen. I uppsatsen har det förts ett resonemang omkring metodens för- respektive nackdelar samt om metoden kan anses vara lämplig för alla elever eller ej. LÄS MER

 5. 5. Trageton i tiden. Våga släpp pennan och lägg fingrarna på tangentbordet

  C-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Mikaela Yngvesson; [2010]
  Nyckelord :Tragetons metod; datorer; nytänkande; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den genomförda studiens syfte var att få svar på hur pedagoger arbetar med Tragetons metod i dag jämfört medtidigare. Samt om de gjort några förändringar eller utvecklat nya idéer med metoden. Till sist om de ser någraför- eller nackdelar med metoden. LÄS MER