Sökning: "Trageton för- och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Trageton för- och nackdelar.

 1. 1. Att skriva sig till läsning : Lärares uppfattningar av metoden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL;

  Sammanfattning : I denna undersökning fokuseras undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning (ASL).Utifrån Arne Trageton (2014) beskrivs hur arbetet med metoden kan gå till i förskoleklass och årskurserna 1-2. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning : Med datorn som hjälpmedel i den tidiga läs- och skrivinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jeannie Andersson; [2011]
  Nyckelord :Datorn; IKT; skriv- och läsinlärning; sociokulturell teori; Trageton; whole language; phonics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur Tragetons metod har använts i den tidiga läs- och skrivinlärningen. I uppsatsen har det förts ett resonemang omkring metodens för- respektive nackdelar samt om metoden kan anses vara lämplig för alla elever eller ej. LÄS MER

 3. 3. Trageton i tiden. Våga släpp pennan och lägg fingrarna på tangentbordet

  C-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Mikaela Yngvesson; [2010]
  Nyckelord :Tragetons metod; datorer; nytänkande; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den genomförda studiens syfte var att få svar på hur pedagoger arbetar med Tragetons metod i dag jämfört medtidigare. Samt om de gjort några förändringar eller utvecklat nya idéer med metoden. Till sist om de ser någraför- eller nackdelar med metoden. LÄS MER

 4. 4. ”I glädje föds kreativitet” : Fyra pedagogers uppfattningar av Tragetonstrategin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Julia Berglund Udéhn; Therese Hagberg; [2009]
  Nyckelord :trageton; lust; datorn; samspel; skriva sig till läsning;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Efter att ha kommit i kontakt med Tragetonstrategin under vår utbildning, blev vi intresseradeav att undersöka strategin närmare. I vår bakgrund presenterar vi bland annat olika läs- ochskrivinlärningsmetoder så som Bornholmsmodellen, Läsning på Talets Grund (LTG), WritingTo Read (WTR) och Tragetonstrategin. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg : "Det är bra med datorn för man kan sudda så smart"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Annelie Carlsson; Katrin Kugge; [2009]
  Nyckelord :IKT; läs-och skrivundervisning; skriva sig till läsning; Trageton;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad som har studerats och uppmärksammas om metoden Att skriva sig till läsning samt undersöka lärares åsikter och uppfattningar om metoden och hur de använder datorn i undervisningen. Samt hur pedagoger i spänningsfältet mellan lärare, elev och en specifik metod uppfattar perspektivförskjutningen från läs-och skrivinlärning till skriv-och läsinlärning. LÄS MER