Sökning: "Train tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Train tourism.

 1. 1. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 2. 2. Active Knäred - Tourism as a driving force for urban growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Urban growth; Knäred; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is investigating how a village can be developed by using tourism as the main driving force. Knäred is a villa- ge with around 1200 inhabitants that has had a decreasing population the past 20 years. It has been decided that the old train stop will be opened for passenger transportation again. LÄS MER

 3. 3. Kan Interrail få en comeback? : En undersökning om ungdomars attityder och intresse till Interrail

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Stephanie Källberg; Lina Ryman; [2018]
  Nyckelord :environmentally friendly traveling; environmentally conscious; sustainable tourism; trains; Interrail; motivations; consumer behaviour; norms; miljövänligt resande; miljömedvetenhet; hållbar turism; tåg; Interrail; motivationer; konsumentbeteende; normer;

  Sammanfattning : Turistindustrin rankas som en av världens största, men även snabbast växande näringar. Näringens expansion bidrar i sin tur till stora miljömässiga konsekvenser. Mer miljövänliga, spårbundna transporter är i dagsläget aktuella forskningsfrågor och diskuteras i syfte att bromsa turismens negativa, miljömässiga effekter. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningsprogram Murjek : Ett förslag på anpassning av småskaliga tågstationer avseende turism, funktion och tillgänglighet

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Jones Ali; Hussein Alisson; [2017]
  Nyckelord :Rural tourism; Tourism adaptation; Accessibility; Travel center; Train station; Landsbygdsturism; Turismanpassning; Tillgänglighet; Resecentrum; Tågstation;

  Sammanfattning : Trafikverket planerar att inom snar framtidrusta upp plattformen för Murjek station, enliten tågstation som utgör Jokkmokk kommunsenda tågstation längs Malmbanan och hartydlig koppling till turistiska destinationer. Isamband med detta ska en kartläggning överviktiga turistiska bedömningsaspekter förmindre tågstationer med koppling till turismgöras och ett tillhörande gestaltningsprogramför Murjek stationsområde tas fram. LÄS MER

 5. 5. Hållbara transporter i Hemavan Tärnaby och Åre : En innehållsanalys av 13 Svenska turistaktörers hemsidor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Anders Sandström; [2015]
  Nyckelord :environmental sustainability; destinations; transport; climate change; content alasysis;

  Sammanfattning : Transport is an important aspect to take account in efforts to achieve sustainable tourism development. If we do not change our behavior regarding travel, the consequences will be significant for the environment. LÄS MER