Sökning: "Traktplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Traktplanering.

 1. 1. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Eriksson; [2020]
  Nyckelord :skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Sammanfattning : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Peter Andersson; [2019]
  Nyckelord :entreprenör; traktdirektiv; enkät; informationskvalitet;

  Sammanfattning : Högkvalitativ information är en viktig del för att en entreprenör ska kunna göra ett bra arbete i skogen. Den information som behövs ska finnas samlad i en arbetsbeskrivning; traktdirektivet. LÄS MER

 3. 3. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Per-Jacob Andersson; [2019]
  Nyckelord :traktplanering; rätt metod; förplanering;

  Sammanfattning : Basvägar och basstråk är centrala delar i drivningen av en avverkningstrakt. Ett väl planerat basstråk utgör en viktig förutsättning för att minska körskador och i de avverkningar där det är aktuellt, ge bra möjligheter att ta ut GROT. LÄS MER

 4. 4. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Nyckelord :körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :körskador; markfuktighetskarta; traktdirektiv; traktplanering;

  Sammanfattning : Körskador på skogsmark är en möjlig men oönskad bieffekt av skogsbruk. Sedan 2013 har Holmen Skog implementerat sin metod för spårlös drivningsplanering med målsättningen att utföra drivningar så skonsamt som möjligt. Körskador har trots det fortsatt att uppstå. LÄS MER