Sökning: "Trans-parasociala relationer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Trans-parasociala relationer.

  1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
    Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

    Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER