Sökning: "Transaktionskostnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Transaktionskostnadsteori.

 1. 1. Hur kan i förstå drivkrafterna till insourcing? -En kvalitativ studie baserad på tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Linnea Östergren; [2018-06-07]
  Nyckelord :Outsourcing; insourcing; transaktionskostnadsteori; institutionell teori; drivkrafter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: På senare år har affärsklimatet på den globala marknaden påverkats allt mer av omvärldsfaktorer, vilket lett till att företag börjat överväga insourcing som ett alternativ till outsourcing. Insourcing har även börjat uppmärksammas av media då det framkommit att företag ofta fattat förhastade beslut och misslyckats med outsourcing. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet i vindkraft : en fallstudie av lönsamheten i vindkraftverk belägna i Gns

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2018]
  Nyckelord :investeringsteori; vindkraftverk; lönsamhet; återbetalningstid; transaction costs; asset specificity;

  Sammanfattning : Mängden el som produceras via vindkraftverk har stadigt ökat de senaste 20 åren. Detta arbete undersöker hur vindkraftens lönsamhet utvecklats under denna tid och i vilken utsträckning ägarna har kunnat påverka. Investering i vindkraft inkluderar ett påtagligt avkastningskrav, det vill säga att det föreligger en lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv i en ny tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Artman; Karl Österberg; Louise Hesseborn; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Transaktionskostnadsteori; Det resursbaserade synsättet; Dynamiska transaktionskostnadsteori; Digitala plattformsbaserade branscher.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Felicia Norén; Sofia Ronström; [2018]
  Nyckelord :kooperativ; mejeri; svenska mejerimarknaden; transaktionsspecifika tillgångar; transaktionskostnader; äganderättsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. LÄS MER

 5. 5. Ett skepp kommer plastat : En fallstudie om logistik- och organisationsutveckling inom ett plastdistributionsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Sommar; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Företagsekonomi; logistikutveckling; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Logistikutvecklingen har gått fort de senaste decennierna och det krävs allt större insatser för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna. Det har visat sig att de flesta studier inom logistik handlar om problem och lösningar som de största företagen ställs inför, därför fokuserar den här studien istället på hur ett medelstort svenskt distributionsföretag arbetar med sin logistik och hur deras organisation är uppbyggd för att klara av att infria företagets högt uppsatta tillväxtmål. LÄS MER