Sökning: "Transaktionsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Transaktionsprocessen.

 1. 1. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsförmedlingsprocessen i Portugal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Josephine Sturesson Lundh; Maja Ljeljak; [2018]
  Nyckelord :real estate agent; portugal; property acquisition process; property;

  Sammanfattning : Ändamålet med denna studie är att konkretisera vad skillnaden är mellan den portugisiske fastighetsmäklarens kontra den svenske fastighetsmäklaren gällande utbildningskrav och arbetsuppgifter. Samtidigt kommer studien att förklara förmedlingsprocessen i respektive land och dess aktörer. LÄS MER

 3. 3. Försäkring av företagsförvärv : En granskning av M&A-försäkringen och dess relation till ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hannes Nyman; [2017]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions Insurance; M A; M A Insurance; RW I Insurance; W I Insurance; W I; representation warranty and indemnity insurance; R W-insurance; insurance; M A; M A-försäkring; företagsförvärv; försäkring; ansvarsbegränsningar; garantier; garanti; försäkrat intresse; W I-försäkring; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenteras en utförlig granskning av W&I-försäkring, mer känd under samlingsnamnet M&A-försäkring, och analys av försäkringens relation till ansvarsbegränsningar i det underliggande förvärvsavtalet. Syftet med försäkringen är att erbjuda ett fördelaktigt försäkringsalternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för lämnande garantier i ett förvärvsavtal. LÄS MER

 4. 4. Exklusivitetsavtal vid offentliga uppköpserbjudanden - Med fokus på målbolagsstyrelsens överväganden och ansvar i samband med avtalets ingående.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Lidström; [2016-04-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Exklusivitetsavtal ökar i användning på den svenska offentliga uppköpsmarknaden. Detta grundar sig framförallt på att allt fler utländska aktörer lägger bud på bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. LÄS MER

 5. 5. E-business inom fastighetsbranschen : En undersökning av fastighetsbyrån Fantastic Franks differentiering genom E-business

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Annelie Hjelm; Monika Herczeg; Laleh Saeidi; [2015]
  Nyckelord :fantastic frank; business model; e-business; transaction process within real estate; differentiation through e-business; value creation within e-business; value creation model; business model canvas; fantastic frank; affärsmodell; transaktionsprocessen inom fastighetsbyråer; differentiering genom e-business; värdeskapande inom e-business; värdeskapande-modellen; canvas analysmodell;

  Sammanfattning : Utifrån Canvas analysmodell, hur ser Fantastic Franks E-business ut? Hur är synen på E-business hos en liten nischad fastighetsbyrå?Syftet med denna studie är att analysera Fantastic Franks E-business genom Canvas analysmodell och analysera hur differentiering genom E-business påverkar företagets framgång.Genom intervju med ledningsgruppsrepresentant från Fantastic Frank samt med fastighetsmäklare på Fantastic Frank applicerades företagets affärsmodell på modellen Källor till värdeskapande i E-business företag. LÄS MER