Sökning: "Transcutaneous electrical nerve stimulation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Transcutaneous electrical nerve stimulation.

 1. 1. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anja Babra; [2019]
  Nyckelord :TENS; kronisk ledsmärta; mekanisk retningströskel; smärtformulär;

  Sammanfattning : Kronisk ledsmärta är ett av de vanligaste välfärdsproblemen hos sällskapshundar och behandlas idag framför allt med farmakologiska medel. Allvarliga biverkningar, såsom magsår, kräkning och diarré samt lever- och njurskador, förekommer vid behandling även med de vanligaste medicinerna. LÄS MER

 2. 2. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och positiva effekter av komplementär och alternativmedicin vid smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mjilan Abdulrahman; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alternative medicine; complementary medicine; literature review; pain; pain relief; treatment; Alternativmedicin; behandling; komplementärmedicin; litteraturöversikt; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arton procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, men hur stort mörkertalet är vet man inte. Av den äldre befolkningen har 54% kvinnor och 38% män långvarig smärta. Smärtan påverkar flera faktorer, allt från sämre välmående och fysisk trötthet, till påverkan på socialt liv och arbete. LÄS MER

 4. 4. Behandling av knäartros med Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) för förbättrad fysisk funktion och reducerad smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexander Lewenhaupt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukdomen artros är en mycket vanligt sjukdom hos personer över 45 år. En av fyra över 45 år i Sverige har artros i någon form och knäleden tillhör de större drabbade lederna. Ökad press på sjukvård och kravet på bra behandlingsmetoder beräknas bli större iframtiden. LÄS MER

 5. 5. Transkutan elektrisk nervstimulering som smärtlindring vid postoperativ smärta hos patienter som genomgått gynekologisk eller nedre bukkirurgi- en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Ohlsson; Holgersson Ida; [2016-09-16]
  Nyckelord :transkutan elektrisk nervstimulation; kirurgi; smärta; Transcutaneous electrical nerve stimulation; surgery; postoperative pain;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of pain is frequent after gynecological and lower abdominalsurgery. Postoperative painmanagement is of most importance to reduce the risk ofpostoperative complications such as having a hard time to mobilise, nausea, vomiting andsedation. Postoperative pain is usually treated with opioids. LÄS MER