Sökning: "Transdisciplinärt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Transdisciplinärt lärande.

 1. 1. Det du lär dig med kroppen det fastnar i knoppen : Lärares syn på estetiska lärprocesser i matematikundervisningen för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; lärarperspektiv; matematikundervisning; transdisciplinärt lärande; årkurs F-3;

  Sammanfattning : Synen på matematik har förändrats genom tiderna, från att man såg det som en produkt till att nu mer ser på matematik som en process. Denna process kan gynnas av att man i sin undervisning använder sig av ett arbetssätt där man integrerar de estetiska ämnena i matematiken, man antar ett transdisciplinärt synsätt på lärande. LÄS MER

 2. 2. ”Vi skapar toner” Transdisciplinära undervisningsstunder i förskola med fokus på musitur, en fusion av ämnena musik och naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carina Johansson Frick; Pernilla Wallström; [2019]
  Nyckelord :förskola; musik; naturvetenskap; posthumanistisk teori; transdisciplinärt lärande;

  Sammanfattning : The subject music is only mentioned twice in the curriculum for preschool Lpfö98 and since other subjects such as science are mentioned much more often, there is a risk that music as a subject possibly may be under-prioritized in preschool. The purpose of this study is to plan, implement and analyze transdisciplinary teaching with focus on musitur (musence), a fusion of the subjects music and science, based on posthumanistic theory. LÄS MER

 3. 3. Estetisk uttrycksform som en lärandeform : Dans som ett verktyg för barns matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Hellmark; Zahara Mohamed Mahid; [2019]
  Nyckelord :dans; estetiska lärprocesser; matematik; sociokulturellt perspektiv; transdisciplinärt lärande.;

  Sammanfattning : Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. LÄS MER

 4. 4. Sjunga och dansa matematik : En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Maria Ericsson; [2019]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; integration; mönster; taluppfattning; transdisciplinärt perspektiv;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. LÄS MER

 5. 5. Musik i hem och förskola - Pedagogers och föräldrars beskrivningar av musikens användningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cassandra Evald; Ulrika Björkman; [2018]
  Nyckelord :Lärande; Musik; Trygghet;

  Sammanfattning : Det är tidigare känt genom forskning att musik i många fall har en positiv inverkan på människor. Förutom att musiken kan hjälpa vid olika former av terapi och har en avstressande effekt på människor finns det forskning på musikens betydelse för barns inlärning. LÄS MER