Sökning: "Transformation"

Visar resultat 16 - 20 av 1984 uppsatser innehållade ordet Transformation.

 1. 16. A Stranger Among Those Who Are Still Men: Reading Monsters as Performing Transgender Identities in Four Short Stories by H. P. Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Eric Sarkar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In his book Skin Shows, Jack Halberstam posits that depictions of monsterhood in horror media can be directly comparable to different socially constructed identities, such as gender, and even transgender. But can such a comparison be made in a text regardless of its author’s biases and intentions? The purpose of this essay is to find out how the monsters in four of H. LÄS MER

 2. 17. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The operations of emergency medical services have in the past few decades undergone a transformation from mainly transporting patients to health facilities to being a key care-giving contributor in the mobilization of prehospital care. In order for paramedics to fulfill their expanded set of tasks while maintaining good patient safety concurrently with increasing demands on the emergency medical services, continuous evaluation of the supporting tools that are used in the operations. LÄS MER

 3. 18. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER

 4. 19. Deep Autoencoders for Compression in High Energy Physics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Wulff; [2020]
  Nyckelord :ATLAS; hadron jet; machine learning; autoencoder; dimensionality reduction; artificial intelligence; high energy physics; data compression; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Current technological limitations make it impossible to store the enormous amount of data produced from proton-proton collisions by the ATLAS detector at CERN's Large Hadron Collider. Therefore, specialised hardware and software is being used to decide what data, or which proton-proton \textit{collision events}, to save and which to discard. LÄS MER

 5. 20. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Menjivar Dominguez; [2020]
  Nyckelord :Malmberget; samhällsomvandling; prekaritet; handlingsutrymme; makt; LKAB; Gällivare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den upplevda bekymmersamheten och oron människor uttrycker när de är med om en samhällsomvandling. I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling på grund av ett hål i marken som uppstod efter många år av gruvindustri vid Malmberget. LÄS MER