Sökning: "Transformation"

Visar resultat 21 - 25 av 2197 uppsatser innehållade ordet Transformation.

 1. 21. Agility in Post-Merger Integration : A Catalyst to Innovation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Munashe Chivaura; Renato Melillo Neto; [2019]
  Nyckelord :Agility; mergers and acquisitions; post-merger integration; innovation; flexibility; adaptability; customer focus;

  Sammanfattning : Agility is referred to as the ability of a firm to proactively or reactively adapt successfully to rapid changes within the business environment both internally and externally. The Post-Merger Integration (PMI) phase is characterized by rapid organizational changes which require new strategy methods that suit the nature of today’s fast paced business environments. LÄS MER

 2. 22. Varvet : A concert venue on Södermalm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2019]
  Nyckelord :concert hall; concert venue; music; Stockholm; Södermalm; addition; transformation;

  Sammanfattning : This project proposes a new building for a concert venue on Södermalm in Stockholm. An area especially affected by the current trend that venues for experiencing contemporary music live are being shut down and driven away from the inner city, due to everything from complaining neighbours to making room for more profitable businesses. LÄS MER

 3. 23. HR-transformationens inverkan på HR-personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Vestergård Nielsen; Ida Bard; [2019]
  Nyckelord :Stress; HR-personal; HR-transformation; Krav-kontroll-stödmodell; vitaminmodell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om HR-personal upplever stress i förhållande till en HR-transformation. De frågeställningar som applicerades på uppsatsen innefattade; resultatet av HR-transformationen, vilka svårigheter den kunde medföra HR-personalen samt hur HRtransformationen inverkade på deras psykosociala arbetsmiljö med fokus på stress. LÄS MER

 4. 24. Hur viktig är strukturomvandlingen för den långsiktiga ekonomiska tillväxten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Mellander Wallin; Vera Stafström; [2019]
  Nyckelord :Structural transformation; economic growth; sub-Saharan African countries; Business and Economics;

  Sammanfattning : Structural transformation is a broad concept that has been widely argued to be of great importance for long-run economic growth. A common historical pattern highlights the labour shift out of agriculture towards manufacturing and industry sectors as the main characteristic of structural transformation. LÄS MER

 5. 25. ”Jag försökte döpa om mig själv i badkaret” : En religionspsykologisk fallstudie av Anton Lundholms självbiografi ”Välkommen in i min garderob,” där copingstrategier undersöks i hans process att förena sin frireligiositet och homosexualitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jens Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Homosexuality; Christianity; Conflict; Coping; Pargament;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the coping strategies used in Anton Lundholm’s autobiography “Välkommen in i min garderob” (“Welcome into my closet”) (2017) in his attempt to unite his Christian faith with his homosexuality. The further aim of the study is to contribute knowledge to Christian communities on how they can counter individuals that struggle with uniting these identities. LÄS MER