Sökning: "Transformational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Transformational leadership.

 1. 1. Leader-Member Exchange Theory och utvecklande ledarskap i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory; utvecklande ledarskap; transformativt ledarskap; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Building on previous research into the relationship between Leader-Member Exchange Theory and Transformational Leadership as well as decades’ worth of LMX-research, this study sets out to investigate the connection between high-quality leader-member exchanges and developmental leadership. The need for such a study arose from the lack of critical examination of the current leadership within the Swedish Armed Forces, as well as the central position given to the Developmental Leadership Theory. LÄS MER

 2. 2. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. LÄS MER

 3. 3. Management of Sustainability : Leadership Styles and Promotion of Sustaianbility in the Construction Industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fares Aljundi; Mohamed Eyad Draki; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Promotion of Sustainability; Leadership; Leadership Styles; Construction Industry;

  Sammanfattning : Sustainability has recently received an increased level of attention across all sectors over the world, the construction industry is no exception. This industry is one of the most complex and dynamic sectors. Consequently, promotion of sustainability within the construction industry is a leadership challenge that requires a unique leadership style. LÄS MER

 4. 4. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ismail Fakhro; [2021]
  Nyckelord :challenges; disruption; leadership; opportunities; organizations; pandemic; ledarskap; möjligheter; organisation; pandemi; störningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Organizations globally faced a disruption throughout the pandemic outbreak from December 2020 onwards. Following the outbreak, regulations and measurements to stop the Covid-19 have been imposed on some sectors, while they remained as recommendations in others. LÄS MER

 5. 5. "Det är enklare att leda i framgång" : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av att leda och motivera sina medarbetare på distans

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Louise Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Teleworking; Distance; Commitment; Transformational leadership; Motivation; Ledarskap; Distansarbete; Engagemang; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Året 2020 blev ett minst sagt ett annorlunda år vilket lett till förändrade arbetsförhållanden inom ett flertal organisationer, som på grund av Covid-19 fått anpassa verksamheten till att arbeta på distans. Fler digitala möten och en avsaknad av de vardagliga sociala kontakterna på kontoret kan leda till att cheferna måste finna nya sätt att leda och motivera sina medarbetare på. LÄS MER