Sökning: "Transgender people"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Transgender people.

 1. 1. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 2. 2. Att berätta : En kvalitativ analys av transpersoners upplevelser om att komma ut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriella Fredriksson; Emma Hedlund; [2021]
  Nyckelord :coming out; transgender; LGBTQ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore trans people’s feelings and thoughts about coming out as transgender to their environment in order to create a deeper understanding about the process of coming out. A qualitative method was applied to study nine different stories written by trans people, taken from three different websites. LÄS MER

 3. 3. ”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Björklund; [2020]
  Nyckelord :action research; cooping strategies; empowerment; phenomenology; sexual desire; sexual health; transgender;

  Sammanfattning : Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. God intention men bristfällig kunskap - en kvalitativ intervjustudie om socionomers erfarenheter av att arbeta med unga transpersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabelle Wendt; [2020]
  Nyckelord :approach; education; knowledge; norm-critical perspective; queer theory; social work; transgender youths;

  Sammanfattning : Wendt, I. Good intention but insufficient knowledge. A qualitative interview study on social workers experiences of meeting young transgender people. Degree project in social work 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. "Det går inte att ha förtroende till ett system som inte gillar oss" : En kvalitativ intervjustudie om unga transpersoners erfarenheter av och förtroende till trans-, hälso- och sjukvården och psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Brodén; [2020]
  Nyckelord :Transgender; non-binary; experience; health care; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transpersoner tillhör en marginaliserad grupp som ofta tvingas möta olika typer av diskriminering i samhället. Tidigare forskning visar att förtroendet till samhället är lågt i denna grupp, samt att erfarenheter av bemötande från personal i vården till stor del är av negativ karaktär. LÄS MER