Sökning: "Transgender youth"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Transgender youth.

 1. 1. Transgender and gender-diverse youth caught in the intersection of policy making, politics, gender-affirming care, and feminist discourse

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Julia Hagstedt; [2022]
  Nyckelord :Transgender youth; policy making; feminism; UK; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis explores how presuppositions and assumptions can affect policy making, by investigating if anti-trans and 'gender critical' rhetoric may have affected the now reversed NHS policy ‘Amendments to service specification for gender identity development service for children and adolescents’ which directly influenced the still in use Karolinska University Hospital policy, ‘Policyförändring gällande hormonell behandling till minderåriga patienter med könsdysfori inom Tema Barn’. By using the Foucauldian inspired poststructural WPR policy analysis method by Bacchi and Goodwin, it was uncovered that the underlying assumptions and presuppositions of the hegemonic ‘truths’ the representation of the problem relied on, assumed dominance through an increase of anti-transgender and anti-gender-diverse rhetoric in political and public debates, and in media. LÄS MER

 2. 2. Playing the game of law and healthcare – Non-binary people's access to and experiences of trans-specific healthcare in Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Liimatta; [2022]
  Nyckelord :non-binary; trans; gender reaffirmation; trans-specific healthcare; legal gender recognition; Social Sciences;

  Sammanfattning : For non-binary people the law is not securing trans-specific healthcare in Finland. The current regulation is built on understanding of gender as binary and according to the Act on Legal Recognition of the Gender of Transsexuals (563/2002) a person can be confirmed to belong to the “opposite gender” if she/he fulfils the preconditions. LÄS MER

 3. 3. För stora risker med livsnödvändig hjälp? : En litteraturöversikt över unga transpersoners psykiska ohälsa kopplat till hormonbehandling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Annika Mennt; Sara Zarmani; [2022]
  Nyckelord :Trans youth; mental illness; hormone treatment; National Board of Health and Welfare; Unga transpersoner; Socialstyrelsen; psykisk ohälsa; stopphormon och könsbekräftande hormon;

  Sammanfattning : Researchers agree that young transgender individuals are at higher risk of mental illness and suicide problems compared to the general population. Through a literature review, the purpose of this study has been to investigate how young transgender people's mental illness can be affected by the National Board of Health and Welfare's new recommendations to limit hormone treatments for transgender people under the age of eighteen. LÄS MER

 4. 4. Trans i skolan : En studie av lärares och transelevers berättelser om möten med varandra, samt en undersökning av hinder och möjligheter för erkännande av transelever i gymnasieskolor i Sverige

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Andréa Hofmann von Baltenau; [2021]
  Nyckelord :transgender youth; students; gender non-conforming; teachers; upper secondary school; Sweden; recognition; interaction; identity; Honneth; Heidegren; queer; education; bemötande; möten; transelever; gymnasieskolan; lärare; erkännande; könsidentitet; Heidegren; Honneth; interaktion; queer; utbildning;

  Sammanfattning : This (master thesis) examines teachers’ and transgender students’ accounts of meeting and encountering each other and what possibilities and obstacles for recognition that their stories portray. The study and analysis are based on interviews with three students and three teachers at different upper secondary schools in Sweden (carried out during the fall of 2020). LÄS MER

 5. 5. Livsnödvändigt eller livsförstörande? En diskursanalys av mediedebatten angående könsbekräftande vård för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Höijer; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; media debate; transgender youth; gender-affirming care and treatment; health.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the current Swedish media debate regarding gender-affirming care and treatment for children and youth. The aim was to determine the overarching discourses surrounding gender dysphoria, what actors appear in the debate and on what terms, as well as to examine how danger is constructed in the debate. LÄS MER