Sökning: "Transhumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Transhumanism.

 1. 1. Foods of the future - Gastropolitics and climate change in the Anthropocene

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Josefin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Future food; Anthropocene; Capital realism; Climate change; Gastropolitics; Cultural Sciences; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Human existence depends on a functioning food system; today’s food chain is cracking and alternative foods are being presented to the public. This thesis discusses how future food can be part of a greater discourse of climate change in the Anthropocene. LÄS MER

 2. 2. Gränsen mellan människa och maskin sett ur ett kristet perspektiv : En kvalitativ studie om prästers syn på den mänskliga naturen i relation till cybernetiska organismer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Artur Romanov; [2018]
  Nyckelord :cyborg; bioteknik; människans natur; mänsklig förbättring; religion; kristendom;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar studera hur en grupp präster inom Svenska Kyrkan ser på den mänskliga naturen i relation till cybernetiska organismer. Syftet med studien var att ta reda på deras uppfattningar av gränsen mellan människa och maskin. LÄS MER

 3. 3. The Importance of Dignity : A Kantian Perspective on Transhumanism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Kant; transhumanism; Dignity; enhancement; autonomy; perfectibility;

  Sammanfattning : The transhumanist movement has been hailed as optimistic and forward thinking in itsambition to “ascend humanity beyond its biological constraints” and bring it to the next stageof evolution. However, critics such as Nicholas Le Dévédec have claimed that the movementrepresents a reversal of the Enlightenment project of autonomy, despite claims otherwise. LÄS MER

 4. 4. Biohacking: Heroiska underdogs och (isär)skruvade martyrkroppar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Axel Stjärnkvist; [2017]
  Nyckelord :biohacking; transhumanism; grinding; cyborg; internet forum; gender; biopolitics; risk; masculinity; biohacking; transhumanism; grinding; cyborg; internet forum; genus; biopolitik; risk; maskuliniteter;

  Sammanfattning : In popular culture, the integration of mankind and technology is often a tale of experiments gone wrong. For a biohacker, however, “going wrong” is an integral part of the project to update the human body. This study takes aim at the subculture of biohacking through the lens of technology and gender. LÄS MER

 5. 5. Emplant - Designing for a human experience in the  transhumanist era.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Hector Mejia; [2017]
  Nyckelord :Transhumanism; Interaction Design; Embeded technology;

  Sammanfattning : Ludwig Wittgenstein, austrian-born philosopher, wrote that “the limits of my language mean the limits of my world. All I know is what I have words for”. We tend to think so highly of our language because we think so highly about ourselves. Yet imagine be- ing able to communicate emotions without words. LÄS MER