Sökning: "Transition"

Visar resultat 1 - 5 av 2873 uppsatser innehållade ordet Transition.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av rehabilitering efter amputation av nedre extremitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Gabrielsson; Martin Liepe; [2020]
  Nyckelord :amputation; experience; lower extremity; patients’; rehabilitation; scoping review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en amputation är en livsomvälvande händelse som bjuder på utmaningar både fysiskt och psykiskt för den drabbade personen inte minst efter utskrivning från sjukhus. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien var att sammanställa tidigare kvalitativ forskning om patienters erfarenheter av rehabilitering efter amputation av nedre extremitet efter utskrivning från sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 4. 4. Katalogisering i Libris XL : En studie om katalogisatörers praktik, kunskap och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lindström Rova; [2020]
  Nyckelord :katalogisering; Libris XL; katalogiseringsteori; repertoar; lärandegemenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate catalogers’ practice, knowledge and learning, and if and how previous experience makes a difference and also investigate the need for knowledge in underlying conceptual models. The National Library of Sweden (KB) has developed the new system Libris XL which is based on a new user interface, new conceptual models and the use of linked data. LÄS MER

 5. 5. GAMBIA’S DEMOCRATIC TRANSITION : A CASE STUDY OF THE ROLE OF POLITICAL ELITES IN DEMOCRATIC TRANSITION

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amat Jeng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER