Sökning: "Transition"

Visar resultat 1 - 5 av 3978 uppsatser innehållade ordet Transition.

 1. 1. Lika länder – olika demokratiseringar : En studie av demokratiseringarna i Spanien och Portugal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Landström; [2022]
  Nyckelord :demokratisering; Spanien; Portugal; NATO;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what effect membership in NATO has on the military of nondemocratic countries to add to the debate about whether the alliance has democratisingpotential. This is investigated by using a most-similar-systems design where the study investigates Spain and Portugal, the former having been democratised by a pacted transition whilst the regime in the latter was removed by the military in a coup. LÄS MER

 2. 2. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan anställdas motivation och syn på hållbar utveckling i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Westergård; Jenny Warnestam; [2022]
  Nyckelord :sustainability; business; companies; employees; motivation; Self-Determination Theory; Natural Process Language NLP ; artificial intelligence; Machine Learning ML ; hållbarhet; företag; anställda; artificiell intelligens; Maskininlärning ML ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. LÄS MER

 4. 4. Döden och födelsen i nordöstra Skåne under 1800-talet och 1900-talet : - En kvantitativ undersökning om församlingarna Ivetofta, Ivö, Rinkaby och Vinslöv 1880-1949

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oliver Paulsson; Simon Berg; [2022]
  Nyckelord :Mortalitet; nativitet; dödsorsaker; våldsam död; spanska sjukan; Ivetofta; Ivö; Rinkaby; Vinslöv; demografiska transitionen; epidemiologiska transitionen;

  Sammanfattning : The aim of the following study is to depict the causes of death that were most common during a time period between 1880–1949 in the small villages Ivetofta, Ivö, Rinkaby and Vinslöv. The results will be presented in different time intervals of 10 years. LÄS MER

 5. 5. Uppgång eller nedgång? : Preventivlagens påverkan på nativiteten och utomäktenskapliga barn i Mörbylånga socken och Kalmar stad.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hampus Larsson; [2022]
  Nyckelord :Demografi; födelsetal; utomäktenskapligt födda; stad; landsbygd; preventivmedel; ogifta mödrar;

  Sammanfattning : This study examines the birth rates and the proportion of illegitimate births in Mörbylånga parish and Kalmar town before and during the period of the Contraceptive Act. The purpose of the study is to investigate what effect the Contraceptive Act may have had on birth rates and illegitimate births in the above-mentioned areas. LÄS MER