Sökning: "Transkulturell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Transkulturell omvårdnad.

 1. 1. Transkulturell omvårdnad i sent palliativt skede – En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av olika utmaningar i vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Ramtjärn; Hanna Ågren; [2019-08-16]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; sen palliativ vård; sjuksköterskors erfarenheter; utmaningar; vårdmöte;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har invandringen i Sverige ökat kraftigt. Till följd av detta har transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. LÄS MER

 2. 2. Transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa - ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristoffer Blomdahl; Chukwuma Onyekwere; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; intervjustudie; kommunikation; migration; tolk;

  Sammanfattning : Background: Mental illness can aggravate difficulties in transcultural nursing. Migrants often have one form of mental illness or another depending on their past experiences. They might understand the healthcare systems in their homelands and also have expectations from the system in their host country. LÄS MER

 3. 3. Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Almqvist; Andreas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; Flyktingar; Kommunikation; Vårdpersonalens erfarenheter; Vårdrelation; Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har på senare år tvingats fly från sina hemländer. Detta har resulterat i att vårdpersonalen vårdar allt fler människor med olika kulturella bakgrunder. Vårdpersonal möter allt oftare flyktingar och asylsökande som bär på traumatiska upplevelser och skiftande hälsotillstånd. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av transkulturell omvårdnad - litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Seynab Mohyaddin; Pyu Tsin Ma; [2019]
  Nyckelord :communication; cultural competence; literature review; nurse experience; transcultural nursing; kommunikation; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenhet; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor migrerar till Sverige och de flesta av dem kommer att komma i kontakt med sjukvården. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att de är utrustade med kulturell kunskap. LÄS MER

 5. 5. Etnicitetens betydelse för vårdandet : - En kvalitativ studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :ethnicity; nurse’s experiences; transcultural care; qualitative; etnicitet; kvalitativ; sjuksköterskors upplevelser; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Sweden has developed to a country with great ethnic variation. Previous research shows that knowledge about the patient’s ethnicity is important for the quality and it’s the nurse’s responsibility to ensure that the patient gets god care regarded what ethnicity the patients belong to. LÄS MER