Sökning: "Transkulturell vård"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Transkulturell vård.

 1. 1. Barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Brun; Noor Samir Ismail; [2022-01-27]
  Nyckelord :Transkulturell vård; barnmorskors upplevelser; kvinnliga immigranter; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell innebär att förstå varandra även när språk, religion och kulturella traditioner skiljer sig åt. Sverige är ett mångkulturellt land, där 19,7% av befolkningen var födda i ett annat land än Sverige. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter att möta patienter med en annan kulturell bakgrund : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dinah Olsson; Amelie Choulet; [2022]
  Nyckelord :Nurse experience; nursing; transcultural; Omvårdnad; sjuksköterskans erfarenhet; transkulturell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljoner av människor rör sig ständigt mellan länder av olika orsaker. Det är vanligt att sjuksköterskor vårdar och bemöter människor med en annan kulturell bakgrund. Forskning visar på att hälsoproblem hos migranter skiljer sig från den inhemska befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av palliativ vård hos personer med migrationsbakgrund : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Stina Sandelin; Alexia Sorkine; [2022]
  Nyckelord :Migrationsbakgrund; Erfarenheter; Palliativ vård; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen ökar i Sverige och globalt, vilket leder till ökad mångkultur inom sjukvården. En fungerande kommunikation är av stor betydelse för att kunna ge patienter god vård på lika villkor, oavsett kulturell bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Grundutbildade sjuksköterskors upplevelse av transkulturell omvårdnad inom palliativ vård - : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jacqueline Acheampong; Sibel Khadida; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Kunskap; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har under åren utvecklats till ett multikulturellt land vilket innebär att nyexaminerade sjuksköterskor kommer att möta patienter från olika kulturella bakgrunder. Detta examensarbete kan användas som stöd för grundutbildade sjuksköterskor då det belyser hur andra sjuksköterskor har hanterat svårigheterna och utmaningarna som kan uppstå vid omvårdnad av palliativa patienter från olika kulturella bakgrunder. LÄS MER