Sökning: "Transkutan elektrisk nervstimulering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Transkutan elektrisk nervstimulering.

 1. 1. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot postoperativt illamående och kräkning : Systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Tomas Celander; Chalak Muhyadin; [2020]
  Nyckelord :Acupressure; acupuncture; PONV; TENS; Akupressur; Akupunktur; PONV; TENS;

  Sammanfattning : Bakgrund  Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är utöver smärta bland de vanligaste biverkningarna för patienter som genomgår anestesi i det postoperativa förloppet. Individuella riskfaktorer för PONV anses vara kvinnligt kön följt av tidigare historia av åksjuka, att vara icke-rökare och användning av postoperativa opioider. LÄS MER

 2. 2. Användning av transkutan elektrisk nervstimulering i smärtstillande syfte vid muskuloskeletala tillstånd : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Dybeck; Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Musculoskeletal conditions; nursing; pain; TENS; transcutaneous electrical nerve stimulation; Muskuloskeletalatillstånd; omvårdnad; smärta; TENS; Transkutan elektrisk nervstimulering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid smärtsamma muskuloskeletalatillstånd är patienten beroende av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och stöd till smärtlindring. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en icke farmakologisk smärtlindringsmetod som med fördel kan kombineras med analgetiska läkemedel vid både akuta och långvariga smärttillstånd. LÄS MER

 3. 3. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt på hundar med osteoartrit : utvärderat med aktivitetsmonitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Wanler; [2020]
  Nyckelord :smärta; hund; osteoartrit; aktivitetsmonitor; accelerometer; Tens; Transkutan Elektrisk Nervstimulering; rehabilitering;

  Sammanfattning : Hälta är den näst vanligaste orsaken till att djurägare idag söker veterinärvård för sina hundar. Kronisk ledsmärta sekundärt till osteoartrit (OA) ger kliniska tecken som stelhet, hälta och motvillighet att röra sig. Smärtan behandlas vanligen farmakologiskt med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID’s). LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anja Babra; [2019]
  Nyckelord :TENS; kronisk ledsmärta; mekanisk retningströskel; smärtformulär;

  Sammanfattning : Kronisk ledsmärta är ett av de vanligaste välfärdsproblemen hos sällskapshundar och behandlas idag framför allt med farmakologiska medel. Allvarliga biverkningar, såsom magsår, kräkning och diarré samt lever- och njurskador, förekommer vid behandling även med de vanligaste medicinerna. LÄS MER

 5. 5. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER