Sökning: "Transmissionslina"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Transmissionslina.

  1. 1. Optimering av flexibel transmissionslänk till vinschbaserat vågkraftverk

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Philip Stenhammar; Patrik Hård; [2018]
    Nyckelord :Fiber composites; Transmission line; Fatigue; Wave power plant; Fiberkompositer; Transmissionslina; Utmattning; Vågkraftverk;

    Sammanfattning : Detta projekt undersöker olika alternativ av design utav transmissionskedja för ett vågkraftverk. Designen av koncepten kan delas in i två grupper, en grupp med styva länkar och rörliga leder och en annan grupp med stela leder och böjflexibla länkar. Analysen genomförs genom att undersöka olika tvärsnitt och olika material. LÄS MER