Sökning: "Transnationell Integration"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Transnationell Integration.

 1. 1. Visionen om Öresundsregionen - Projektifiering, aktörer och visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Persson; [2019]
  Nyckelord :Projektifiering; Greater Copenhagen; Öresundsregionen; Gränsregion; Transnationell Integration; Interreg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The southernmost Swedish region of Scania, the Danish capital region and the Danish region of Zealand are combined into the metropolitan region of Greater Copenhagen, sometimes referred to as the Öresund region. The regional integration is following the global trend of projectification, which means that the integration is increasingly done in project form. LÄS MER

 2. 2. EU-medborgares nationella och transnationella identiteter och dess påverkan på europeisk integration : Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på europeiskt integration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Kim Pischner; [2019]
  Nyckelord :identity; national identity; transnational identity; euroscepticism; social constructivism; the European Union; The EU; EU; political mobilization; European integration; identitet; nationell identitet; transnationell identitet; euroskeptisim; socialkonstruktivism; den Europeiska Unionen; EU; politisk mobilisering; europeisk integration;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the role of identity when it comes to European integration. Specifically, the citizen of the European Union’s identity as exclusive national or as transnational. LÄS MER

 3. 3. Solidaritetens gränser? - Om ungdomsutbyten i Europa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Hansson; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globaliseringen undergräver i mångt och mycket nationalstaternas suveränitet, vilket innebär att politikens handlingskraft och de demokratiska processernas legitimitet minskar. Det finns ett antal politiska svar på hur man bör förhålla sig till denna situation. LÄS MER