Sökning: "Transparens"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet Transparens.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 3. 3. Real Time Depth Sorting of Transparent Fragments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics; transparency; realtime; 3D; rendering; Datorgrafik; transparens; realtid; 3D;

  Sammanfattning : Using transparency is an important technique for modelling partial coverage in computer graphics and is used for a variety of effects such as hair, fur, glass, smoke and particle effects. Replacing the per object sorting as the dominant algorithm used in real time 3D engines with anew algorithm with less rendering artifacts could let artists use more transparency and effects in their scenes. LÄS MER

 4. 4. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 5. 5. Trovärdig marknadsföring för en lat generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Malteson; Malin Terne Försund; [2019]
  Nyckelord :trovärdighet; marknadsföring; storytelling; CSM; millennials; reklam;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. LÄS MER