Sökning: "Transplanting"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Transplanting.

 1. 1. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 2. 2. Lyckad trädflytt : Förberedande åtgärder och efterskötsels inverkan på trädets etablering efter flytt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sara Järnevi; [2017]
  Nyckelord :Tree; Transplanting; Tree transplanting; Root pruning; Establishment; Träd; Flytt; Trädflytt; Rotbeskärning; Etablering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att sammanställa fakta kring hur åtgärder före och efter trädflytt kan påverka trädets etablering. Rapporten behandlar även vilken inverkan rotbeskärning har på träd och hur nybildning av rötter kan främjas. LÄS MER

 3. 3. Positioneringsmodul till omplanteringsrobot för skogsplantor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Filip Johansson; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis is part of the development of a new industrial machine. The machine is a fully automated transplanting machine for the forest industry and will be used by nurseries around the world. Nurseries grow seedlings and sell them when they have grown enough to be planted in the ground. LÄS MER

 4. 4. Cost – Benefit Analysis of Different Rice Cropping systems in Thailand

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :SUPISRA ARAYAPHONG; [2012]
  Nyckelord :Sustainable Development; Rice cropping system; SRI; CBA; Risk analysis; Thailand;

  Sammanfattning : System of Rice Intensification (SRI) has been introduced and practiced throughout Thailand. However, the conventional transplanting system is well-accepted among Thai farmers over the country. LÄS MER

 5. 5. Summer rainfall variability and the use of rice (Oryza sativa L.) varietal diversity for adaptation : farmers’ perceptions and responses in Nepal

  Master-uppsats, SLU/Swedish Biodiversity Centre

  Författare :Bharat Bhandari; [2009]
  Nyckelord :Rainfall variability; rice varietal diversity; terai and mid-hills; vulnerability; adaptation; farmers’ perceptions; responses; Nepal ;

  Sammanfattning : Climate variability, farmers’ understanding of this and the crop varietal diversity are so far discussed inadequately in the same context. This study compared summer rainfall variability and farmers’ perceptions of rainfall changes between two periods; 2004-2008 and 1995-1999. LÄS MER