Sökning: "Transport mode detection"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Transport mode detection.

 1. 1. Användning av sensordata för att detektera smartphoneanvändares transportmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Johansson; Marcus Jonsson Ewerbring; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Machine learning; Transport mode detection; Sustainable development; Sensor; Smartphone; Maskininlärning; Transportmedel; Hållbar utveckling; Sensor;

  Sammanfattning : Ett sätt att informera smartphone-användare om deras klimatpåverkan är genom att automatiskt identifiera vilket transportmedel användaren nyttjat och använda informationen för att uppskatta användarens utsläpp av växthusgaser. Målet med det här projektet var att sammanställa en översikt av befintliga lösningar och metoder för att detektera smartphone-användares transportmedel och utvärdera hur ett system presterar då testdata är samlad i ett annat geografiskt område än datan som använts för att träna systemet. LÄS MER

 2. 2. Single Photon Imaging System for the ESS Linac

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Maria Hoflund; [2019]
  Nyckelord :Imaging; European Spallation Source; Single Photon Detection; Beam Diagnostics; Non-invasive Profile Monitor; Fluorescence Profile Monitor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To control an accelerating proton beam that travels close to the speed of light, a large number of beam diagnostic instruments are needed. One of the instruments that will be used at the accelerator of the European Spallation Source is a Non-invasive Profile Monitor (NPM). LÄS MER

 3. 3. Online Transportation Mode Recognition and an Application to Promote Greener Transportation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Hedemalm; [2017]
  Nyckelord :Persuasive Design; Transportation Mode Detection; Serious Games; Sustainable Behaviour;

  Sammanfattning : It is now widely accepted that human behaviour accounts for a large portion of total global emissions, and thus influences climate change to a large extent. Changing human behaviour when it comes to mode of transportation is one component which could make a difference in the long term. LÄS MER

 4. 4. Intrusion Detection and Prevention in IP Based Mobile Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Jonas Tevemark; [2008]
  Nyckelord :Computer security; Computer networks; Network attacks; Intrusion detection; Intrusion prevention;

  Sammanfattning : Ericsson’s Packet Radio Access Network (PRAN) is a network solution for packet transport in mobile networks, which utilizes the Internet Protocol (IP). The IP protocol offers benefits in responsiveness and performance adaptation to data bursts when compared to Asynchronous Transfer Mode (ATM), which is still often used. LÄS MER