Sökning: "Transportalternativ"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Transportalternativ.

 1. 1. Parkeringsmöjlighet med låsfunktion för privatägda elsparkcyklar i stadsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Haidar Rizaee; [2023]
  Nyckelord :Electric scooter; safe parking; parking possibility; micromobility; locking function; urban development; Elsparkcykel; säker parkering; parkeringsmöjlighet; mikromobilitet; låsfunktion; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes år 2023 och gick ut på att undersöka elsparkcyklar och hur de hanteras. Mer specifikt hur och var de parkeras då det skapade problem för andra på gatorna, för att sedan ta fram en lösning som skapar ordning för ökad säkerhet och trivsel i stadsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Det bilberoende samhället – Utmaningar och möjligheter som främjar hållbara resvanor i Östersunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Sara Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Bilberoende; hållbara resvanor; Östersunds kommun; Travel demand management TDM ; SWOT-analys; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The transport sector is responsible for a third of Swedens’ total GHG emissions, where the private cars are a large part of this. Sweden is committed to reducing the emissions from the transport sector with 70 % until the year 2030. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of two different transport options for freight of heavy battery cells : a case study

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Andersson; Sara Fridhagen; [2022]
  Nyckelord :supply chain; sustainability; Lean; battery electric vehicle; transport; filling rate; truck; train; dangerous goods; tied-up capital;

  Sammanfattning : With the change that is taking place in the automotive industry, where production goes from producing internal combustion motor vehicles (ICE) to battery electric vehicles (BEV), this will lead to an increase in transportation of batteries. Batteries are components that are heavy, expensive, and classified as dangerous goods, which means higher demands on transport. LÄS MER

 4. 4. Jag vill inte vara ett levande farthinder! En fallstudie om cykelfartsgatan som trafik lösning i Göteborg ur ett cyklistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aurelia Ingelvide; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cykelfartsgata; cykelgata; cykel; täta stadsmiljöer; trafikplanering; trygghet; funktion; cykelinfrastruktur; Göteborg;

  Sammanfattning : Sedan 1960-talet har trafikplaneringen dominerats av bilen och det urbana rummet utformas på dess villkor. På senare tid har städer börjat främja cykeln som ett hållbart transportalternativ till bilen. I en del städer i världen finns sedan länge cykelgator och de blir allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Gröna leveranser : ett marknadsföringsperspektiv på leveransalternativ inom svensk e-handel

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Palm; Virginia Drasko; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Ecological sustainability; Green Marketing Communication; Greenwashing; OSEC; Last mile Logistic; Ten signs of greenwash; Web Communication; 3’C; E-handel; Ekologisk hållbarhet; Gröntvätt; Grön Marknadskommunikation; OSEC; Sista Milen Logistik; Tio tecken på gröntvätt; Webbkommunikation; 3’C;

  Sammanfattning : Background: In recent times, last mile deliveries have become critical as these deliveries are generally considered to be the most expensive, least efficient and most polluted part of the entire logistics chain (De Kervenoael, Schwob & Chandra 2020; McKinnon & Edwards 2009). Consumer demands for fast and flexible deliveries are not very easy to combine with the highest possible sustainability focus (PostNord 2018). LÄS MER