Sökning: "Transportinköp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Transportinköp.

 1. 1. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 2. 2. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Nyckelord :supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Sammanfattning : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. LÄS MER

 3. 3. Gröna transporter inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bave Tawfik; Rebecca Kahlman; [2016-07-07]
  Nyckelord :Grön logistik; transporter; dagligvaruhandeln; dagligvarugrossist; detaljist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att miljöfrågan idag är ett omtalat och omdiskuterat ämne råder det ingatvivel om. Till följd av denna uppmärksamhet av den omfattande klimatpåverkan somförekommer har allt större krav på företag och deras arbete inom området uppkommit.Även kundernas miljökrav har en stor inverkan på hur man verkar inom detta område. LÄS MER

 4. 4. Företags val av outsourcingleverantör – en studie av beslutsprocesser och påverkande faktorer vid outsourcing av transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Kim Cheng Lundberg; [2012-10-04]
  Nyckelord :Outsourcing; leverantörsval; beslutsprocess; transport;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problem: Outsourcingbeslut ses som komplicerade i och med osäkerheten som finns involverad i beslutsprocessen, dessutom förekommer dålig leverantörshantering (Cao et al. 2007). LÄS MER