Sökning: "Transportlogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Transportlogistik.

 1. 1. Kartläggning av lastbilstransporter i Halmstads tätort ur ett miljöperspektiv : en nulägesbeskrivning med förslag på åtgärder för att effektivisera lastbilstransporternas logistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Leesment; Matilda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Trafikkartläggning; samdistribution; miljözon; lastbilsdistribution; transporter;

  Sammanfattning : Människans aktiviteter bidrar till att växthusgaser släpps ut vilket gör att Jordens klimat för- ändras. I Sverige genereras en tredjedel av koldioxidutsläppen av transportsektorn och det är vägtrafiken som bidrar till störst utsläpp. LÄS MER

 2. 2. Increasing transport efficiency at OKG

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Lovisa Isevall Holmlund; [2014]
  Nyckelord :transportlogistik; simulering; utredning;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört på uppdrag av OKG AB som äger Oskarshamnsverket där verksamheten består av elproduktion i form av kärnkraft. Syftet med arbetet är att se över möjligheter företaget har att effektivisera transportlogistiken på industriområdet. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar svenska industriföretag för att skapa en hållbar transportlogistik?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Pregner; Philip Sande; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av transportlogistik ökar i takt med samhällets globalisering, vilket leder till ökade påfrestningar av miljö och samhälle. Då dagens transportlogistik ej är hållbar i ett långt tidsperspektiv krävs stora förändringar inom detta område. Ett modeord som ofta omnämns i dessa sammanhang är hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Metod för att mäta förändring av city logistik : - En casestudie på Sandvikens kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jenny Lindberg; Alexander Nelson; [2012]
  Nyckelord :City logistik; Samlastning; Konsolidering; Transportlogistik; Distributionslogistik;

  Sammanfattning : To distribute goods to customers in urban areas is necessary to support the economic and social development in the cities, but has consequences that affect both residents of cities as well as the environment. The environmental effects of these types of transport involves not only the emissions of various pollutants, but also an increased noise level inside the cities. LÄS MER

 5. 5. Transportoptimeringar med hjälp av flödesanalyser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Beatrice Sigfeldt; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av Volvo Cars Torslanda (VCT) i Göteborg. Syftet med studien har varit att undersöka produktflödena mellan VCT och dess leverantörer med hjälp av analyser. Dessutom utreds hur transporterna skulle kunna optimeras och vilka konsekvenser som uppstår. LÄS MER