Sökning: "Transporträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Transporträtt.

 1. 1. Rise of the Machines – Legal analysis of Seaworthiness in the context of autonomous shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Kirchner; [2019]
  Nyckelord :sjörätt; transporträtt; maritime law; autonomous ship; seaworthiness; cyber security; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, technological developments have been the focal point of the discussion in the shipping industry. The two main topics have been a general discussion on IT security and a discussion about autonomous ships. LÄS MER

 2. 2. The Future of Carriage of Goods by Sea: A Legal Analysis of Electronic Bills of Lading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanif Rajabi; [2019]
  Nyckelord :Law; Maritime Law; Transportation Law; International Private Law; Sjörätt; Transporträtt; Rotterdam; Bills of Lading; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commercial carriage of goods by sea is a vital part of global trade. Considering how the planet is constructed, this is unlikely to change. While technological advances are constantly made, the maritime sector has been limited due to lack of a modern legal framework covering electronic transport records. LÄS MER

 3. 3. Den svenska drönarregleringen ur ett flygsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Stenvall; [2018]
  Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs. LÄS MER

 4. 4. Implementation of the Rotterdam Rules - Carrier’s obligations and liabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2018]
  Nyckelord :International private law; sjörätt; Rotterdam; Law; Carrier; Shipper; Liability; Obligations; Swedish; Maritime; Code; Hague; Rules; Hague-Visby; Hamburg; Ratification; application; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The carrier has historically been strictly liable for all damage to the cargo carried, with the exception of acts of God and war. This changed during the late 1800’s and early 1900’s when the carriers began to limit their liabilities in the contract of carriage. LÄS MER

 5. 5. Att Genomföra Hopp I Den Sjötransporträttsliga Kontraktskedjan : - När, Och Med Vilket Resultat?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Vikingsson; [2017]
  Nyckelord :Transporträtt; Sjörätt; Juridik; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas ämnet hopp i kontraktskedjan på sjötransporträttens område. Den sjötransporträttsliga avtalskedjan är ofta lång och komplex, vilket kan leda till problem när godset skadas. Den skadelidande kan nämligen vilja rikta anspråk mot den part i det bakre avtalsledet 1 som orsakat skadan. LÄS MER