Sökning: "Transportrelaterad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Transportrelaterad.

 1. 1. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och kollektivtrafik. Ett verktyg för social rättvisa?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oscar Karlsson; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Rättvisa; Socialt utanförskap; Transportrelaterad exkludering; Tillgänglighet; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Social hållbarhet har de senaste åren fått en alltmer framträdande roll i svensk samhällsplanering. Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-borgare och näringsliv i hela landet” (prop. 2008/09:03). LÄS MER