Sökning: "Trappa"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Trappa.

 1. 1. Skam och stolthet : En kvalitativ studie om unga och äldre människors egna upplevelser av emotionerna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Esma Julardzija; Emmy Caban; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Yngre; Skam; Stolthet; Emotion;

  Sammanfattning : Vi ville undersöka om det fanns några skillnader mellan äldre således yngre människor och hur de själva upplever emotionerna stolthet och skam. Åldersgruppen som representerade äldre var 60-70 åringar och den yngre åldersgruppen var 20-30 åringar. LÄS MER

 2. 2. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 3. 3. Vertikal transition : Trappan som liminalt rum

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Elina Justusson Lahti; [2019]
  Nyckelord :Liminalitet; fenomenologi; taktilitet; koreografi; trappa;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt liminalitet som ett rumsligt begrepp. Jag har tagit trappan som utgångspunkt för detta och arbetat fram ett förslag för gestaltning av trappan som liminalt rum. LÄS MER

 4. 4. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER

 5. 5. Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonathan Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital mognad; digitala mognadsfaktorer; mognadsmodell;

  Sammanfattning : Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. LÄS MER