Sökning: "Trappa"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Trappa.

 1. 1. Leva med livvakt : personers upplevelser av att leva med implanterbar defibrillator

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Hellkvist; Terhi Wallebom; [2020]
  Nyckelord :Defibrillators implantable; Experience; Qualitative method; Person-centered care; Implanterbar defibrillator; Kvalitativ metod; Upplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Personer som överlevt hjärtstopp, eller som löper stor risk att drabbas av allvarlig ventrikulär arytmi, kan skyddas mot framtida livshotande arytmier med en implanterbar defibrillator (ICD). För att bryta kammartakykardier kan ICD:n avge högvoltschocker från en elektrod i höger kammare. Chockerna upplevs av många som smärtsamma. LÄS MER

 2. 2. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida-Maria Olofsson; [2020]
  Nyckelord :vattenkraft; geografiska obalanser; plats; förändring; mening; fråntagande;

  Sammanfattning : Det här är ett arbete om kraftverkssamhället Ragunda. Det handlar om de upplevda geografiska orättvisorna i relation till vattenkraften och platsen. Berättelsen har sin grund i en tid innan kraftverksetableringen. En försvunnen tid. LÄS MER

 3. 3. Skam och stolthet : En kvalitativ studie om unga och äldre människors egna upplevelser av emotionerna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Esma Julardzija; Emmy Caban; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Yngre; Skam; Stolthet; Emotion;

  Sammanfattning : Vi ville undersöka om det fanns några skillnader mellan äldre således yngre människor och hur de själva upplever emotionerna stolthet och skam. Åldersgruppen som representerade äldre var 60-70 åringar och den yngre åldersgruppen var 20-30 åringar. LÄS MER

 4. 4. Stadsdelscenter

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hallberg Klara; [2019]
  Nyckelord :Perforeradplåt; Gottsunda; Stadsdelcenter; trappa;

  Sammanfattning : With the District Center, I wanted to create a transparent but inward-facing building that creates movement and meetings. The district center becomes an important counterpoint to the surrounding neighborhood's commerciality. The building becomes a place where one can be without much consideration. But also an important gathering point. LÄS MER

 5. 5. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER