Sökning: "Trapping"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Trapping.

 1. 1. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Fire effects in a landscape of fear : food availability and perceived predation risk as potential determinants of patch utilization by herbivore prey

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Kymmell; [2019]
  Nyckelord :landscape of fear; forest fire effects; herbivore prey; camera trapping;

  Sammanfattning : Context: A major effect of climatic change is the global increase in forest fires, which potentially creates an increase in food availability for herbivorous species. Also vegetation density and the numbers of tree logs increase in burned sites, and this is thought to influence the perceived risk of herbivore prey species, which affects their anti‐predator behaviour and thereby the patch utilization. LÄS MER

 3. 3. Reindeer induced changes in vegetation composition and plant traits on a tundra-forest border

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Femke Pijcke; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; plant functional traits; nutrient allocation; grazing; reindeer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer (Rangifer tarandus) are the most common large herbivores in the arctic. With a habitat spreading over the entire circumpolar region, they can have a substantial effect on plant species composition and ecosystem processes and functions. LÄS MER

 4. 4. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Laura Juvany Canovas; [2019]
  Nyckelord :ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Sammanfattning : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. LÄS MER

 5. 5. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Irene Hjort; [2019]
  Nyckelord :gps; camera trapping; habitat selection; order of selection; Alces alces; Capreolus capreolus; brownian bridge kernel method;

  Sammanfattning : Ungulates are important animals in Swedish culture and economy, yet they are considered to cause considerable damage on forests to the disadvantage for the forest industry. At the same time, the forest industry is one of the reasons for the increased carrying capacity of moose and roe deer. LÄS MER