Sökning: "Tras Språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Tras Språkutveckling.

 1. 1. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 2. 2. ”För att finnas nära barnen, ständigt” : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i språkliga svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; barn i behov av särskilt stöd; barn i språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i förskolan. Förväntningarna med arbetet var att få en inblick i förskolans verksamhet och synliggöra vilka arbetssätt som används för att stödja barn i språkliga svårigheter. LÄS MER

 3. 3. TRAS : Tidig registrering av språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emmelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :TRAS; observationsmaterial; språkutveckling; kartläggning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har undersökt TRAS. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av TRAS, hur det kan utveckla förskolans verksamhet och TRAS förtjänster samt hinder. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre stycken förskollärare som arbetar med TRAS i deras verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Språksyn i förskolans observationsmaterial - LUS, RUS och TRAS ur ett första- och andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Classon; [2015]
  Nyckelord :bedömning; flerspråkighet; LUS; normer; observationsmaterial; observationsschema; RUS; språksyn; TRAS;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka observationsmaterialen Läsutvecklingsschema (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001), Relationsutvecklingsschema (Erixon et al. 2007) och Tidig registrering av språkutveckling (Espenakk et al. 2013) i förhållande till vad Lpfö98/10 tillskriver uppdraget. LÄS MER

 5. 5. Prediktion av läs- och skrivsvårigheter genom TRAS

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Martina Arnving; Annika Ingelström-Nilsson; [2014]
  Nyckelord :kartläggning; läs- och skrivutveckling; språklig medvetenhet; TRAS;

  Sammanfattning : Arnving, Martina & Ingelström-Nilsson, Annika (2014) Prediktion av läs- och skrivsvårigheter genom TRAS. (Early screening of language development as a tool for prediction of reading and writing skills) Magisterkurs, Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskolaSyfteVi vill undersöka om det går att förutsäga läs- och skrivsvårigheter genom tidig kartläggning med stöd av TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling. LÄS MER