Sökning: "Trauma barn förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Trauma barn förskola.

 1. 1. Se mig, möt mig och stötta mig : Förskolerektorers tankar kring trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Felicia Fritsch; Fanny Persson; [2024]
  Nyckelord :förskola; konsekvenser av trauma; neurovetenskapligt perspektiv; rektor; trauma; traumamedveten omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskolerektorers kunskap om trauma och strukturer kring traumahantering samt vilka konsekvenser detta får för förskolans verksamhet. Vårt material består av semistrukturerade intervjuer med fyra rektorer från olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

  Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER

 3. 3. Barnen vi inte får svika : En studie om förskolan som skyddsfaktor för barn i trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Fanny Löfmark; [2021]
  Nyckelord :barn i trauma; förskola; särskilt stöd; trygghet; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskolan bemöter barn som erfarit trauma och vilkamöjligheter som finns att utforma ett lämpligt stöd. Arbetet har genomfört med enkvalitativ forskningsansats med enskilda semistrukturerade intervjuer med olikayrkesgrupper som är verksamma inom förskolans verksamhet eller har erfarenhet av barni trauma i förskoleåldern. LÄS MER

 4. 4. "Vi var ute och lekte och det slog ner en bomb vid sidan om" : Flyktingbarns trauma i förskolan - förhållningssätt och stödjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agne Gintvainyte; Cornelia Schuitema; [2021]
  Nyckelord :Flyktingbarn; Trauma; Förskola; TMO;

  Sammanfattning : Varje år kommer det tusentals asylsökande till Sverige. Bland dem finns det barn som sannolikt upplevt någon typ av trauma. Förskolan är en av de första svenska samhällsinstitutioner som flyktingfamiljer kommer i kontakt med och blir därigenom en del av barnens hjälpsystem i deras återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Hjälp mig att hantera det jobbiga : - en studie om pedagogers traumamedvetna omsorg till barn med traumatiska upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Sandell; Sanna Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Barn; förskola; lek; lekterapi; lekterapeut; omsorg; omsorgsetik; traumamedveten omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till traumamedveten omsorg. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i Nel Noddings omsorgsetiska teori. Vårt material består av kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade med sex olika respondenter. LÄS MER