Sökning: "Trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 1215 uppsatser innehållade ordet Trauma.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV OMVÅRDNAD VID TRAUMA En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Medhammar; My Karlsten Sfiris; [2024-01-29]
  Nyckelord :patientupplevelse; omvårdnad; traumavård; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 drabbades 11 580 personer i Sverige av trauma. De fysiska skador som ett trauma ger upphov till är allvarliga, ibland livshotande, vilket kräver en snabb medicinsk bedömning och behandling. För att säkerställa en effektiv och säker medicinsk behandling tillämpas ett strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 2. 2. UTSATT I MÖTET MED VÅRDEN. Hur kvinnor som blivit könsstympade upplever vårdmötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea-Maria Eriksson; Moa Kanetoft; [2024-01-26]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Sjukvård; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innefattar alla ingrepp där hela eller delar av det kvinnliga könsorganet skärs bort eller skadas utan medicinsk orsak och innebär ett stort lidande. Det är ett globalt problem och 200 miljoner flickor och kvinnor uppskattas vara drabbade. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Injury Predictors for Rat Neuro Trauma

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Rosetta Maglio; [2024]
  Nyckelord :Finite element method; Rat brain traumatic brain injury; Rat brain finite element model; Strain; Strain rate; Product of strain and strain rate; Rotational direction; Rotational duration; Injury prediction; Finita elementmetoden; Råtthjärnans finita elementmodell; Belastning; Belastningshastighet; Produkten av belastning och belastningshastighet; Rotationsriktning; Rotationstid; Skadeförutsägelse;

  Sammanfattning : A traumatic brain injury is usually caused by a direct impact to the head and is a common cause of disability and death all around the world. The most effective method to predict brain injury today, is to use a finite element head model. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Quist; Rebecka Axelsson; [2024]
  Nyckelord :emotions; end of life care; home care; nurse experience; palliative care; palliativ vård; livets slutskede; erfarenhet; sjuksköterskor; patientens hem;

  Sammanfattning : Background: Every year in Sweden, approximately 90,000 people die. Some die due to trauma or terminal illness, while others die from natural causes. When patients are in a terminal condition, they can receive support and nursing care from nurses in their own homes. LÄS MER