Sökning: "Trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet Trauma.

 1. 1. Lidande hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Irina Danciu; Olga Ivansson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 2. 2. Polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) inhibits bacteria growth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jakob Syk; [2019]
  Nyckelord :Turbidity; spectrophotometric assay; FITC; antibodies; qPCR;

  Sammanfattning : Abstract Introduction This study evaluated the effect of the polymer polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) on the bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa. PVAC is a polymer with a carbazate moiety that neutralizes free aldehydes and has shown great promise in stabilizing erythrocytes during long term storage. LÄS MER

 3. 3. Patienter som utsatts för trauma och deras närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Almgärd; Isa Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Trauma; Nurse; Treatment; Family and Patient.; Trauma; Sjuksköterska; Bemötande; Närstående familj och Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som utsatts för trauma och ankommer till en akutmottagning/intensivvårdsavdelning behöver ett professionellt bemötande och omfattande omhändertagande av sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien är att undersöka patienter som utsatts för trauma och deras närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande på akutmottagning och/eller intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 4. 4. Sagan om flyktingarna : En kvalitativ analys om hur flykt och flyktingar porträtteras i samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Refugees; Refugeeism; Migration; Social Work; Picture Books; Intersectional Theory; Discursive Theory; Children’s Books.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Story of the Refugees: A Qualitative Analysis of how Refugees and Refugeeism are Portrayed in Contemporary Picture Books The aim of this study is to examine how refugees and refugeeism is portrayed in contemporary picture books. The study takes an intersectional and a discursive perspective, investigating how power structures and categories such as gender, sexuality, ethnicity, and class interact to narrate the characters as well as the storyline and theme of the books. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse : En analys av ett narrativ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emelie Forsberg; Maria Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk händelse; föräldrar; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; narrativer;

  Sammanfattning : En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. LÄS MER