Sökning: "Trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 1071 uppsatser innehållade ordet Trauma.

 1. 1. Post-Traumatic Urbanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Dalia Diary; [2023]
  Nyckelord :Urban planning; City development; post-traumatic urbanism; ruin; rebuild;

  Sammanfattning : Terrorism, conflict, and natural disasters. How can architecture respond to a world at odds with itself?On a daily basis we see tragic news about cities around the world that are undergoing trauma. LÄS MER

 2. 2. Samhällets respons på översvämningen i Gävle : en studie om avsaknaden av flerskalig nätverksstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Wall; [2023]
  Nyckelord :governance; flood; community; adaption; flerskalig nätverksstyrning;

  Sammanfattning : Extrema skyfall till följd av klimatförändringar blir att vanligare och när de inträffar riskerar de att leda till urbana översvämningar. Den ökade frekvensen av skyfall är anledningen till att urbana översvämningar har lyfts som ett problem av svenska myndigheter och måste lösas med klimatanpassade åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att ansvara över akutsökaren : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Carolin Berell; Daniella Hemphälä; [2023]
  Nyckelord :Specialist nurse; Experiences; Emergency caller; Emergency alarm; Trauma alarm; Nursing care; Communication; Specialistsjuksköterska; Erfarenheter; Akutsökare; Akutlarm; Traumalarm; Omvårdnad; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bra kommunikation före, under och efter olika typer av larm är ett viktigt hjälpmedel kring akuta situationer för en specialistsjuksköterska. Att bära en akutsökare kan innebära att en specialistsjuksköterska kan behöva utsätta sig själv för akutlarm på avdelningar, traumalarm och MIG-larm, vilket kan skapa många olika känslor för specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 5. 5. The Consequences of Trauma in Toni Morrison’s Beloved : A Psychoanalytic Reading of Sethe and Denver

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Anxiety; Core issues; Defence mechanisms; Feminism; Freud; Narrative; Psychoanalysis; Repression; Slavery; Trauma;

  Sammanfattning : This essay’s main focus is on Sethe and her daughter Denver in Toni Morrison’s Beloved (1987) and how they try to survive the trauma that comes from slavery. By using psychoanalysis as a theoretical framework, the essay examines what psychological reactions Sethe and Denver have as two traumatised characters, and what happens to them psychologically when they are forced to face the repressed. LÄS MER