Sökning: "Trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade ordet Trauma.

 1. 1. Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karina Wouda; Magnus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av att förlora en anhörig i suicid : En kvalitativ litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jessica Sjölie; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :bereaved; experience; grief; relatives; suicide;

  Sammanfattning : Background: Suicide is a common cause of death and mental illness is the main reason why someone decides to end their life. Many family members are left in sorrow after these dramatic changes. Research shows that people who have lost a relative in suicide are more likely to become depressed. LÄS MER

 3. 3. A systematic review of health problemsfollowing tsunamis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Tina Toufani; [2019]
  Nyckelord :Tsunami; health problem; health facility; medical response; systematic review.;

  Sammanfattning : Asystematic review of health problems following tsunamis Introduction: Tsunamis are sudden onset disasters with substantial impact on human health. Toidentify the relationship between tsunamis and health problems, the evidence must besystematically reviewed. Through this, health care response can be planned accordingly. LÄS MER

 4. 4. Lidande hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Irina Danciu; Olga Ivansson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 5. 5. Things Fall Apart & Heart of Darkness : Colonialism: Presenting the same universal ethic in two diametrically opposite ways

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sehten Porshe Hills; [2019]
  Nyckelord :colonialism; colonial; postcolonialism; postcolonial;

  Sammanfattning : This research paper will examine the representation of colonialism in the narratives Things Fall Apart by Chinua Achebe and Heart of Darkness by Joseph Conrad. The aim of this Analysis is to demonstrate that both Achebe and Conrad expressed the same universal ethic in two diametrically opposite ways. LÄS MER