Sökning: "Traumatisk hjärnskada"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Traumatisk hjärnskada.

 1. 1. När livet förändras : upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av traumatisk hjärnskada

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Engelmark; Nathalie Bergvall; [2019]
  Nyckelord :traumatisk hjärnskada; närstående; upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstrakt Traumatisk hjärnskada uppstår helt utan förvarning och medför stora livsförändringar både för den drabbade och för de närstående då en helt ny okänd tillvaro kommer att inledas. Att vara närstående till en person som drabbats av sjukdom kan medföra påfrestningar inom grundläggande faktorer i livet, såsom psykiska, fysiska och sociala aspekter. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hjärntrötthet, ett osynligt handikapp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Chamilla Boman; Petra Ödman; [2018]
  Nyckelord :Hjärntrötthet; hjärnskada; stroke; livskvalité; upplevelse; strategier; interventioner; omvårdnad; integrerad kunskapsöversikt.;

  Sammanfattning : Hjärntrötthet är ett tillstånd som uppskattningsvis 200 000 personer i Sverige lider av. Hjärntrötthet kännetecknas av en extrem mental trötthet som innebär att personerna som lider av detta behöver mycket mer vila och längre återhämtning än friska individer. LÄS MER

 3. 3. Personer som har traumatisk hjärnskada : Upplevelser av skadan och kommunikation efter skadan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Hanna Axelsson; Joline Björkegren; [2017]
  Nyckelord :traumatic brain injury; language features of the brain; communication; experiences; ICF; traumatisk hjärnskada; hjärnans språkliga funktioner; kommunikation; upplevelser; ICF;

  Sammanfattning : An alteration in the function of the brain caused by an external force is called a Traumatic Brain Injury (TBI). There are language features located in different areas of the brain, and depending on where a person gets a TBI, the person can experience different communicative difficulties. LÄS MER

 4. 4. Livet efter en Traumatisk hjärnskada : En litteraturstudie med patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Borvander; Sinisa Cvjetkovic; [2017]
  Nyckelord :traumatisk hjärnskada; patienter; erfarenheter;

  Sammanfattning : Cirka 20 000 människor i Sverige drabbas av traumatiska hjärnskador varje år. Hjärnskadorna har en stor inverkan på individernas liv med både kognitiva och psykologiska följder. Detta ställer krav på sjuksköterskans kompetens inom området. LÄS MER

 5. 5. När stadens intryck blir överväldigande : En studie om tillgänglighet och interaktion i stadens olika rum för personer med mental trötthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Jon Månsson; [2016]
  Nyckelord :mental fatigue; mild traumatic brain injury; city planning; accessibility; sociofugal and sociopetal spaces; accessibility promoting actions; mental trötthet; lätt traumatisk hjärnskada; stadsplanering; tillgänglighet; sociofugala och sociopetala rum; tillgänglighetsfrämjande åtgärder;

  Sammanfattning : Mental fatigue is a complex hidden disability. This study investigates how people with mental fatigue assess the accessibility of various typical city environments. Specifically if they use spatial strategies to redress their disability and how they view interaction with other actors in the same space. LÄS MER