Sökning: "Travelbee omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Travelbee omvårdnadsteori.

 1. 1. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att ha blivit utsatt för hot och våld inom akutsjukvård. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hayat Merzuk Adem; Salem Kebrab Kidane; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Nurse; Threats; violence; Akutsjukvården; Hot; Sjusköterska; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem både globalt och i Sverige. Dessa händelser inträffar särskilt inom akutsjukvården. Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper som mest löper risk att utsättas för hot och våld på grund av deras närhet till patienter och närstående. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal (BPS) vid hjärtsvikt i livets slutskede : En litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenhet på en hjärtintensivavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Merit Chidison; Zahra Nejabatian; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt; brytpunktssamtal; palliativ vård; patientens upplevelse; sjuksköterskans roll; omvårdnadsteori Joyce Travelbee ;

  Sammanfattning : Trots att hjärtsviktspatienter har en sämre prognos än vissa cancerformer, får dessa patienter ofta en begränsad information om sin sjukdomsprognos samt en begränsad tillgång till välutvecklad vård i livets slutskede. Studier visar att patienter med avancerad hjärtsvikt kan ha en dålig förståelse för sitt tillstånd och sjukdomsprognos. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonals möten och arbete med personer med kommunikationsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie med vårdpersonal som arbetar på en medicinsk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnéa Kjellgren; Lisa Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Erfarenhet; Kommunikationsverktyg; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonals möten och arbete med personer med kommunikationsnedsättning. Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att vårdsökande personer ska förstås och bli sedda som unika individer. För att nå detta krävs en fungerande kommunikation, såväl verbal som icke verbal. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av att vårdas på en akutmottagning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Kvarnsund; Lisa Frostfeldt; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; deduktion; patientperspektiv; Travelbee; upplevelse; Emergency department; patient view; deduction; experience; Tavelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är uppskattningsvis 2,5 miljoner svenskar som söker akutsjukvård på akutmottagningar per år (Socialstyrelsen, 2015). Detta gör att belastningen blir hög då resurser ofta saknas vilket bidrar till ökade väntetider. Patienters missnöje och organisatoriska problem är något som ofta framkommer i media. LÄS MER