Sökning: "Travelbee omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Travelbee omvårdnadsteori.

 1. 1. Kvinnor utsatta för våld i nära relationers upplevelser av sjukvårspersonals bemötande.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Edvardsson; Terese Coulianos; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; våld; sjukvårdspersonal; upplevelse.;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som förekommer i alla länder världen över. Våldsutsatta kvinnor vänder sig i första hand till sjukvården för hjälp och därigenom blir sjukvårdspersonal viktiga för identifikation av våld samt vidare behandling. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda personer som lever i hemlöshet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karina Davidov; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer som befinner sig i hemlöshet har en sak gemensamt de lever inom strukturella och sociala barriärer och därmed brister tillgång till exempelvis stadigvarande bostad, socialt nätverk, trygghet och skydd och detta är något som påverkar deras hälsa negativt. Många lider av fysisk och/eller psykisk ohälsa, missbruk av alkohol och/eller narkotika vilket kan även påverka deras följsamhet av vård och behandling negativt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser vid palliativ omvårdnad : Examensarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Acacius Ledin; Golsoom Heydari; [2020]
  Nyckelord :Döende patienter; kommunikation; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja dem att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett diagnos och ålder. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidandet genom tidigt upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 4. 4. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Delkiewicz Karolina; Lithén Ann; [2019]
  Nyckelord :Experience; Sudden Death; Close Relatives; Nurse; Upplevelse; plötslig död; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. LÄS MER