Sökning: "Treatment assistants"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Treatment assistants.

 1. 1. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 2. 2. The Basic Support Care When Working Towards Integration: A qualitative study on the perceptions of treatment assistants about the integration efforts performed in residential care homes of unaccompanied children and minors in Sweden post the Migration Crisis of 2015

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kevin Harryson; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied Asylum-Seeking Children; Integration; Street-level bureaucrats; Residential care homes; Treatment assistants;

  Sammanfattning : This study examines the perceptions of treatment assistants about the integration work that is aimed at integrating Unaccompanied Asylum-Seeking Children (UASC) to the Swedish society. The study also examines treatment assistants’ perceptions about the latitude within the workplace following legislative changes in 2016 and 2018. LÄS MER

 3. 3. Integration är inte bara en process, utan också ett mål.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lejla Kocacik; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; Integration; Professionals; Resources; Unaccompanied refugee children;

  Sammanfattning : Integration is a term that can be defined in different ways. In this study I investigate how the integration process for unaccompanied refugee children looks from the professional's work with unaccompanied refugee children. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöns betydelse inom personlig assistans : Vikten av att bibehålla en god arbetsmiljö samt den funktionsnedsattas integritet och behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Kördel; [2018]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; Personlig assistans; Arbetsmiljö; Lagkollision; Självbestämmande; LSS; Jämställdhet;

  Sammanfattning : In disabled investigation, 1989 a proposition was introduced which resulted in Lag (1993:387), om stöd och service till vissa funktionshindrade. The purpose of this legal act was to facilitate the everyday life of disabled people by promoting people's equality in living conditions. LÄS MER

 5. 5. Självbestämmandets gränser : När brukarens självbestämmanderätt krockar med personalens diskrimineringsskydd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Westin; [2018]
  Nyckelord :Self-determination; discrimination; ethnicity; personal assistance;

  Sammanfattning : The inspiration for this essay started with my own experience of an issue within personal assistance. I witnessed a situation where a user expressed a reluctance to receive support from personal assistants with another ethnicity. LÄS MER