Sökning: "Treatment leader"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Treatment leader.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. TOLERANT PIONJÄR OCH FRÄMLINGSFIENTLIG MÖRDARE? en komparativ studie om Akbar och Aurangzebs behandling av hinduer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Akbar; Aurangzeb; Mogulriket; hinduer; tolerans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The way in which the Mughal rulers Akbar and Aurangzeb are commonly represented perpetuates a misleading and occasionally dangerous depiction. Akbar is described as a liberal and tolerant leader, whose only goal was to bring eternal peace to Hindus and Muslims. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar ett traumateam i deras interprofessionella arbete vid ett akut patientomhändertagande : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Ovesdotter; Alexandra Wrembicki Nelson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Communication Tools; Group dynamics; Leadership; Trauma; Trauma team; Gruppdynamik; Kommunikation; Kommunikationsverktyg; Ledarskap; Trauma; Traumateam;

  Sammanfattning : När en patient inkommer till akutmottagningen efter att blivit utsatt för yttre högenergivåld krävs ett snabbt omhändertagande i form av ett interprofessionellt traumateam. Att omhänderta traumapatienter kan upplevas som sårbart och tumultartat vilket medför att vårdpersonal behöver agera snabbt. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ studie om programledarnas upplevelser om behandlingsprogrammet PULS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Lüdge; Nathalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment program; PULS; Treatment leader; Self-control; Crime- prevention.; Behandlingsprogram; PULS; Programledare; Självkontroll; Brottsprevention;

  Sammanfattning : Kriminalitet är ett stort problem för samhället och dess invånare, eftersom det stör den allmänna ordningen och inskränker medborgarnas säkerhet. Kriminalvårdens arbete ska därför vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. LÄS MER

 5. 5. Klanens ledare : En intersektionell maktanalys av Han som föddes att möta mörkret

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Tyra Berglind; [2021]
  Nyckelord :Makt; intersektionalitet; genus; ålder; aetonormativitet; postfeminism; Han som föddes att möta mörkret; Michelle Paver;

  Sammanfattning : This study analyses Michelle Paver’s youth book series Chronicles of Ancient Darkness from an intersectional power perspective. Gender and age are the main elements, and with these two power structures comes another layer of the analysis, namely, the postfeminist idea that it is impossible to categorise people as they are too diverse and ambivalent. LÄS MER