Sökning: "Tredimensionell fastighetsindelning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Tredimensionell fastighetsindelning.

 1. 1. Bostadsförtätning - en strategi för att lösa bostadsbristen i centrala Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Denis Music; [2016]
  Nyckelord :bostadsförtätning; bostadsbrist; hållbar stadsutveckling; konsekvenser. tredimensionell fastighetsindelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett behov av bostadsförtätning i städerna grundar sig i den ständigt ökande befolkningen, urbaniseringen och influensen av hållbar utveckling. Förtätningen är ett stadsplanerarverktyg som stödjer en hållbar stadsutveckling och ska möta efterfrågan efter centralt belägna bostäder. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenheter - Sveriges nya upplåtelseform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Hillmann; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj år 2009 blev ägarlägenheten Sveriges nya upplåtelseform för flerfamiljshus. Ägarlägenheten ger ägaren rätt äga en bostadslägenhet i flerfamiljshus med direkt ägande vilket tidigare inte var möjligt. Tanken att ha direkt äganderätt i ett flerfamiljshus är inte ny i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Problem med rättighetslösningar vid tredimensionell fastighetsbildning : fastighetsägarnas perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lina Asplin; Sofia Henriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan 1 januari år 2004 finns möjlighet att ny- och ombilda tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen. När tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen bildas måste nödvändiga rättigheter tillförsäkras som fastigheten behöver för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. LÄS MER

 4. 4. Urbanitet i det gamla och nya Vilnius

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Torkel Lindgren; [2011]
  Nyckelord :vilnius; medeltidsstad; innerstad; miljonprogramsområde; förort; förstad; ytterstad; förtätning; modernism; förtätningsstrategi; sovjetunionen; standardisering; fastighetsindelning; skala; slutenhet; rumssekvens; gatumått; stadsbyggnadsdebatt; örestad; jakriborg; östeuropa; planeringsideal; jacobs; ståhle; ecotect; visible sky;

  Sammanfattning : I detta examensarbete analyseras ett förortsområde respektive den gamla stadskärnan i Vilnius, Litauens huvudstad. I arbetet framgår bland annat att tätheten i Gamla stan är ungefär dubbelt så hög som i de båda modernistiska förorterna Justiniškės och Viršuliškės. LÄS MER

 5. 5. Handelsintensiva boendemiljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Henrik Mörk; [2011]
  Nyckelord :backaplan; blandstad; exploateringstal; handelsbyggnader; hållbart byggande; stadsplanering; tredimensionell fastighetsindelning; volymhandel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Main title: Trading-intense housing environments. City centers tend to condense – these pieces of land are attractive for many different purposes. Co-using of buildings becomes more and more usual. LÄS MER