Sökning: "Tredje sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Tredje sektor.

 1. 1. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 2. 2. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 3. 3. "Vi är deras räddning i vardagen" : Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Hanisch; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Welfare System; Change; Economic support; The Public Safety Network; Recognition; Workfare; Inequality; Stadsmissioner; Välfärdssystem; Förändring; Ekonomiskt bistånd; Det offentliga skyddsnätet; Erkännande; Workfare; Ojämlikhet;

  Sammanfattning : En förändring i det svenska välfärdssystemet har pågått sedan 1990-talet, ett årtionde som i många fall anses vara en brytpunkt för den svenska välfärden. De kommande decennierna efter 1990-talet har kännetecknats av ett välfärdssystem som har blivit allt mer nermonterat. LÄS MER

 4. 4. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Aziz George; Jeff Ravelius; [2019]
  Nyckelord :motivation; ideellt arbete; ideella organisationer; altruism; kommunikation;

  Sammanfattning : Ideella organisationer utgör en viktig samhällsnytta. Forskare menar till och med att utan altruistiskt arbete som ideella organisationer bygger på hade civilisationen dött ut för länge sedan. Inom företagsekonomisk forskning placeras ideella organisationer i en tredje sektor mellan den privata och offentliga. LÄS MER

 5. 5. Kvinnojouren i förändring: En fallstudie av partnerskap mellan kvinnojour och kommun i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Romeling; Alice Herrström; [2018]
  Nyckelord :partnerskap; stat; frivilligorganisation; ideell sektor; tredje sektorn; kvinnojour; kommun; välfärd; demokrati; social rörelse; statsmisslyckande; ideellt misslyckande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera partnerskap mellan staten och tredje sektorn. Fallet är de ideella kvinnojourernas förändrade roll i Sverige från slutet av 1970-talet fram till idag. LÄS MER