Sökning: "Tredje sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Tredje sektor.

 1. 1. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 2. 2. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 3. 3. "Vi är deras räddning i vardagen" : Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Hanisch; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Welfare System; Change; Economic support; The Public Safety Network; Recognition; Workfare; Inequality; Stadsmissioner; Välfärdssystem; Förändring; Ekonomiskt bistånd; Det offentliga skyddsnätet; Erkännande; Workfare; Ojämlikhet;

  Sammanfattning : En förändring i det svenska välfärdssystemet har pågått sedan 1990-talet, ett årtionde som i många fall anses vara en brytpunkt för den svenska välfärden. De kommande decennierna efter 1990-talet har kännetecknats av ett välfärdssystem som har blivit allt mer nermonterat. LÄS MER

 4. 4. Kvinnojouren i förändring: En fallstudie av partnerskap mellan kvinnojour och kommun i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Romeling; Alice Herrström; [2018]
  Nyckelord :partnerskap; stat; frivilligorganisation; ideell sektor; tredje sektorn; kvinnojour; kommun; välfärd; demokrati; social rörelse; statsmisslyckande; ideellt misslyckande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera partnerskap mellan staten och tredje sektorn. Fallet är de ideella kvinnojourernas förändrade roll i Sverige från slutet av 1970-talet fram till idag. LÄS MER

 5. 5. Circular Economy in Cities: Framework Development & Porto (Portugal) Case Study Analysis

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :António Maria Mendes de Almeida Cavaleiro de Ferreira; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Circular Economy (CE) is a recent concept that is gaining strength worldwide due to China's implementation and the European Union (EU) contribution. It is seen as the alternative to a wasteful linear economic system, with the aim to keep products at higher value and for longer time. LÄS MER